Where the world

does markets

Nhìn trước / Ngó sau. Đó là điều gọi là triết lý của chúng tôi, rằng không quan trọng bạn là ai hay bạn buôn bán gì, chuẩn bị trước sau đó cam kết là cách tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận trong cuộc sống. Chúng tôi nhìn thấy tinh thần này trong người dùng của chúng tôi mỗi ngày.

Đọc tuyên ngôn của chúng tôi

Tình yêu trong mỗi #TradingView

TradingView là gì? Chúng tôi là một nền tảng biểu đồ và mạng xã hội được sử dụng bởi hơn 30 triệu nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn thế giới để phát hiện các cơ hội trên các thị trường toàn cầu.

Mã danh dự của chúng tôi

Để thực hiện sứ mệnh đó, chúng tôi đã đưa ra ba nguyên tắc mà tất cả các nhóm của chúng tôi phải tuân theo:

Người dùng của chúng tôi
là các nhà đầu tư

Chúng tôi kiếm tiền hầu hết chỉ thông qua đăng ký hàng tháng với chi phí thấp và quảng cáo. Chúng tôi không quan tâm liệu bạn có giao dịch hay không

Chúng tôi không tạo ra biểu đồ,
chúng tôi tạo ra tự do

Chúng tôi không bao giờ để ý đến thực tế là hàng triệu nhà giao dịch đầu tư số vốn khó giành được của họ dựa trên những gì họ thấy trên nền tảng của chúng tôi. Vì vậy, các công cụ chúng tôi xây dựng phải là tốt nhất có thể. Chúng tôi càng làm tốt, bạn càng có thể làm tốt hơn và bạn càng có nhiều cơ hội để theo đuổi cuộc sống mà bạn muốn.

Tài chính
phải là xã hội

Đối với chúng tôi, thảo luận cởi mở và thể hiện bản thân là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra sự hiểu biết, vì vậy chúng tôi đã đặt ra mục tiêu xây dựng nền tảng tài chính tốt nhất với mạng xã hội mạnh làm cốt lõi của nó.

Xây dựng cho người chấp nhận rủi ro

Chúng tôi ủng hộ một số vận động viên giỏi nhất thế giới vì a. họ rất nhiều năng lượng và b. họ biết về rủi ro được tính toán và thành quả đạt được - giống như người dùng của chúng tôi.

Đọc thêm về các vận động viên của chúng tôi