Tích hợp dịch vụ môi giới của bạn vào nền tảng Web TradingView thông qua API của chúng tôi

API này cho phép các nhà môi giới xây dựng cầu nối để kết nối hệ thống phụ trợ của họ với giao diện TradingView. Sau đó, các nhà môi giới có thể được hỗ trợ trên Nền tảng web TradingView và/hoặc cấp phép cho Nền tảng giao dịch. Cùng một cầu nối được sử dụng để kích hoạt cả hai dịch vụ, nhưng mỗi dịch vụ được cấp phép riêng biệt - vì vậy việc bạn sử dụng một hay cả hai là tùy thuộc vào bạn.

Việc tích hợp rất đơn giản. Nhà môi giới xây dựng REST Web API trên các máy chủ của chính họ dựa trên đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi để có thể kết nối với TradingView. TradingView cung cấp sandbox và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để bắt đầu tích hợp Nền tảng web TradingView của bạn.

Tích hợp giao dịch trên Nền tảng web của chúng tôi

Nhà môi giới của bạn có thể được hỗ trợ trong Nền tảng web TradingView. Sau đó, người dùng TradingView có thể đăng nhập vào tài khoản môi giới của họ (hoặc mở tài khoản mới nếu cần), nhận dữ liệu trực tuyến của nhà môi giới và gửi lệnh trực tiếp đến nhà môi giới.

Trở thành nhà môi giới được hỗ trợ rút ngắn quá trình người dùng phải mở tài khoản & đặt giao dịch. Quảng bá thương hiệu của bạn, tương tác với khách hàng hiện tại và nhận tài khoản mới bằng cách cung cấp cải tiến UX đáng kể. Web Platform yêu cầu xác nhận & có lệ phí cấp giấy phép liên kết với nó.

  • Nhận người dùng mới từ người dùng của chúng tôi - hơn 30,000,000 người dùng hoạt động hàng tháng.

  • Các tính năng tiên tiến được cập nhật thường xuyên nhất.

  • Cơ sở hạ tầng dựa trên nền tảng đám mây an toàn của chúng tôi.

Nền tảng giao dịch độc lập

Nền tảng giao dịch là một sản phẩm độc lập được cấp phép cho các nhà môi giới. Nó được lưu trữ bởi nhà môi giới và đóng vai trò là một đầu vào bổ sung để thu hút khách hàng mới & thêm lý do để thu hút người dùng hiện tại. Nền tảng có phí cấp phép liên quan.

  • Kiểm soát hoàn toàn kể từ khi được lưu trữ bên phía nhà môi giới.

  • Giao diện tiêu chuẩn công nghiệp mới để thu hút các khách hàng hiện đại.

  • Dựa trên web, mobile, đáp ứng & nhanh.

Tích hợp một lần cho hai sản phẩm

Nhà môi giới có thể lựa chọn một hoặc cả hai sản phẩm sau khi xây dựng kết nối. Hãy để khách hàng của bạn trở thành một phần của cộng đồng lớn các nhà giao dịch & các nhà đầu tư có cùng sở thích nơi họ có thể chia sẻ ý tưởng trong thời gian thực và trở nên tốt hơn!