Chính sách Bảo mật

Tóm lại: Chúng tôi là TradingView Inc. ("TradingView", hoặc "chúng tôi"). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và làm việc chăm chỉ để bảo vệ tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong trường hợp nó cần đến việc cung cấp dịch vụ và dữ liệu bạn yêu cầu (được giải thích chi tiết trong chính sách bảo mật này).

Giới thiệu

TradingView là bộ điều khiển dữ liệu chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn và là chủ sở hữu duy nhất của trang web TradingView.com ("Trang web") và tất cả các thông tin được thu thập trên đó. TradingView thu thập thông tin từ người dùng theo nhiều cách thông qua Trang web (được giải thích chi tiết trong chính sách bảo mật này).

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập Trang web này hoặc tạo một tài khoản ("bạn" hoặc "của bạn" được giải thích tương ứng). Nó cung cấp thông tin về những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, cách sử dụng, cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cách lưu trữ và cách chúng tôi chia sẻ thông tin.

Như được sử dụng trong chính sách bảo mật này, "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn mà bạn có thể được xác định.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn được chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật này, vì vậy vui lòng đọc kỹ.

Bản cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo ý của chúng tôi theo thời gian bằng cách đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra Trang web để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào được thực hiện phù hợp với bạn. Nếu được luật pháp hiện hành yêu cầu, bạn sẽ được thông báo về mọi thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật.

Phiên bản hiện tại của chính sách bảo mật này đã được sửa đổi vào ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập

Không cần tạo tài khoản khi tìm kiếm và xem thông tin từ một số thị trường nhất định trên Trang web, chẳng hạn như cặp tiền, báo giá, dữ liệu tài chính cũng như ý tưởng và dữ liệu có sẵn công khai của người dùng TradingView.

Dữ liệu chúng tôi nhận từ bạn

Tài khoản Người dùng

Nếu bạn quyết định tạo tài khoản, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ bổ sung mà người dùng được hưởng lợi. Bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về bạn, như được mô tả dưới đây.

Trong quá trình đăng kí bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi:

 • tên người dùng, địa chỉ email của bạn;
 • thông tin tài khoản của bạn với một trong những tài khoản mạng xã hội: Facebook, Twitter, Google, Yahoo!, LinkedIn; và
 • nếu bạn muốn mua một gói dịch vụ, chúng tôi sẽ cần tên, họ và địa chỉ bưu chính của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần cung cấp và xác minh số điện thoại của mình. Bạn cũng có thể thêm thông tin bổ sung về bản thân trong cài đặt cấu hình, tuy nhiên điều này không bắt buộc:

Các thông tin sau sẽ được hiển thị công khai:

 • hình ảnh bạn đã chọn để cung cấp làm hình đại diện người dùng, chữ ký, "về tôi," địa điểm, tài khoản Twitter và trang web.

Thông tin sau sẽ không được hiển thị công khai:

 • Tên, số điện thoại, email, công ty, địa chỉ và ID người nộp thuế của bạn.

Nếu bạn đăng ký làm người dùng Tài khoản Essential/Plus/Premium ("Người dùng Trả phí"), bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin về thẻ thanh toán và những thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài khoản thanh toán của bạn mà chúng tôi yêu cầu để lưu trữ cũng như xử lý việc đăng ký tài khoản của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần điểm sau có tiêu đề "Thông tin thanh toán", trong mục có tiêu đề "Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn".

Dữ liệu liên lạc

Chúng tôi cũng xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn chọn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail hoặc truy cập và tương tác với Trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi hoạt động.

Cookie và các công nghệ khác

Chúng tôi sử dụng cookie trình duyệt (tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn) để quản trị Trang web của chúng tôi, thu thập và phân tích thông tin thống kê, đảm bảo an ninh, để chống spam và cho mục đích quảng cáo. Cookies cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn khi bạn duyệt trang web của chúng tôi và giúp cải thiện các tính năng của nó. Thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng cookie có thể được tìm thấy trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng web beacons (đồ họa nhỏ với số nhận dạng duy nhất) cho mục đích phân tích và quảng cáo và để phát triển, thử nghiệm và cải thiện dịch vụ của chúng tôi hơn nữa, như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.

Tệp nhật ký

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng tệp nhật ký máy chủ web. Các bản ghi trong tệp nhật ký của chúng tôi bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) (xem phần "Thông tin thiết bị" bên dưới để biết thêm chi tiết), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang giới thiệu, trang thoát, loại nền tảng và ngày /dấu thời gian. Chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký máy chủ web để quản trị trang web, cung cấp thông tin lưu lượng truy cập rộng rãi cho mục đích lập kế hoạch trang web và để đảm bảo rằng các điều khoản thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi được tuân thủ. Lưu ý rằng địa chỉ IP không được gắn với dữ liệu cá nhân trong tệp nhật ký máy chủ web của chúng tôi.

Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin sau về các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web: Địa chỉ IP của thiết bị (từ đó chúng tôi cũng có thể suy ra quốc gia bạn đang kết nối tại thời điểm bạn truy cập Trang web), hệ điều hành và phiên bản trình duyệt. Chúng tôi thu thập thông tin này để ngăn chặn thư rác và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi. Địa chỉ IP có thể được coi là dữ liệu cá nhân trong một số khu vực pháp lý nhất định, chẳng hạn như trong Khu vực kinh tế châu Âu ( "EEA" ) và sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật này.

Phân tích

Khi bạn đang sử dụng Trang web của chúng tôi, các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn hoặc các tiện ích mà chúng tôi cung cấp cho một trang web khác, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phân tích. Thông tin này có thể bao gồm thông tin thiết bị chung của bạn, số nhận dạng thiết bị (ví dụ: ID quảng cáo của Google, nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android hoặc Mã nhận dạng quảng cáo (IDFA), nếu bạn đang sử dụng thiết bị iOS), thông tin mạng, trang web và ứng dụng sự kiện tương tác. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu giả danh và thông tin phân tích này không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ hồ sơ của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích và cải thiện công việc của các dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi, đồng thời để phát triển, thử nghiệm và cải thiện dịch vụ của chúng tôi hơn nữa. Vì mục đích này, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ phân tích nội bộ cũng như bên thứ ba. Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần nhà cung cấp Phân tích bên dưới.

Dữ liệu được nhận từ bên thứ ba

Khi bạn đăng nhập vào Trang web, một trang web khác hoặc một dịch vụ sử dụng thông tin đăng nhập dịch vụ internet xã hội của bạn (Facebook, Twitter, Google, Yahoo!, LinkedIn, StockTwits), dịch vụ đó sẽ gửi cho chúng tôi tên người dùng và địa chỉ email của bạn được liên kết với thông tin đăng nhập của bạn đã sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về cách thức bên thứ ba cung cấp thông tin về bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp, vì những lợi ích hợp pháp nhất định và khi cần tuân thủ luật pháp hiện hành, như được mô tả dưới đây.

Chúng tôi thường không dựa vào sự đồng ý của bạn để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu có một căn cứ hợp pháp khác. Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ điều này với bạn vào lúc đó.

Hồ sơ

Hồ sơ là một tập hợp thông tin cho từng người dùng cá nhân nêu chi tiết sở thích xem của anh ấy/cô ấy. Chúng tôi không sử dụng cài đặt người dùng được lưu trữ cho mục đích tiếp thị. Cài đặt người dùng (cài đặt biểu đồ, thanh công cụ, nút, v.v.) chỉ được lưu trữ cho mục đích tùy chỉnh trải nghiệm người dùng khi sử dụng Trang web hoặc tài khoản người dùng. Chúng tôi không chia sẻ cài đặt hồ sơ cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Lưu ý rằng khi bạn tạo một tài khoản trên Trang web, những người dùng hoặc khách truy cập khác vào Trang web có thể truy cập hồ sơ công khai của bạn và xem bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp công khai về bản thân.

Tài khoản người dùng và hoạt động của hồ sơ

Chúng tôi sử dụng chi tiết liên lạc của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email hoặc số điện thoại, theo các cách sau:

 • để xác thực tài khoản người dùng của bạn, đảm bảo tính bảo mật của tài khoản đó cùng với bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi và để ngăn chặn spam, lừa đảo và lạm dụng;
 • để xác nhận, chứng thực và xử lý tài khoản người dùng của bạn;
 • để gửi cho tất cả người dùng mới một email kích hoạt chào mừng để xác minh địa chỉ email của họ;
 • (Dành cho người dùng trả phí) để cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Điều này là cần thiết để chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn; và
 • Người dùng trả phí cũng sẽ nhận được email thông báo từ PayPal nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc thanh toán thẻ của họ để đăng ký tự động gia hạn. Người dùng không thể từ chối các tin nhắn này, mặc dù họ có thể xóa tài khoản của họ.

Xóa tài khoản người dùng

Bạn có thể từ chối sử dụng Trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi và có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn trong Cài đặt Hồ sơ. Tài khoản của bạn sẽ bị xóa sau 30 ngày. Trong thời gian này, bạn có thể dừng quá trình xóa bất kỳ lúc nào.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã yêu cầu xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân tiếp theo mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, một số dữ liệu, chẳng hạn như ý tưởng/kịch bản đã xuất bản và tin nhắn được gửi cho người dùng khác, sẽ được lưu khi chúng đã được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu này phải được lưu trữ để duy trì tính toàn vẹn của nền tảng, cũng như cho các quy trình kinh doanh hợp pháp, bao gồm các mục đích kiểm toán và bảo mật.

Lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm cũng như các bên thứ ba có thể lưu giữ các bản sao của thông tin cá nhân của bạn trong một thời gian sau khi tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Cũng cần lưu ý rằng các ý tưởng đã xuất bản sẽ vẫn còn trên trang web và không thể xóa tin nhắn được gửi tới những người dùng khác.

Tiếp thị

Chúng tôi có thể gửi cho bạn email quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự với các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã đăng ký, bao gồm thông tin về các sự kiện và các chương trình khuyến mãi khác mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Điều này xảy ra nếu bạn không cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận thông tin liên lạc theo cách này. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin quảng cáo khác qua email chỉ với sự đồng ý của bạn, được cung cấp tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Người dùng có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào "hủy đăng ký" trong các email (để biết thêm thông tin về quyền của bạn, vui lòng xem phần "Quyền người dùng" bên dưới).

Thông báo xã hội

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email về những người dùng mới đã theo dõi bạn, thích một ý tưởng, ý tưởng mới của người dùng mà bạn theo dõi, v.v. Bạn có thể từ chối nhận thông báo như vậy bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh Cài đặt hồ sơ.

Thông báo liên quan đến dịch vụ

Trong những trường hợp hiếm hoi, cần phải gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ. Ví dụ: nếu dịch vụ của chúng tôi bị gián đoạn trong thời gian dài hoặc nâng cấp chức năng chính được phát hành, chúng tôi có thể gửi một email đến tất cả người dùng.

Dịch vụ Khách hàng

Khi bạn mở một thẻ hỗ trợ trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng chi tiết liên lạc của bạn cũng như thông tin về thiết bị, nhật ký máy chủ, mô tả sự cố cùng với mọi tài liệu hỗ trợ khác (video, ảnh chụp màn hình, v.v.) để giúp giải quyết vấn đề.

API

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ API (Giao diện lập trình ứng dụng) của chúng tôi (như Thư viện biểu đồ, Sàn giao dịch, API REST) ​​thì chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để có thể cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ đó.

Lợi ích hợp pháp

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết cho một số lợi ích kinh doanh hợp pháp nhất định, bao gồm:

 • nơi chúng tôi được yêu cầu trả lời bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào của bạn;
 • để quản trị Trang web của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách người truy cập tương tác với Trang web và đảm bảo rằng nó được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và máy tính/thiết bị của bạn;
 • để phát triển và cải thiện các ứng dụng di động của chúng tôi;
 • để chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi cho mục đích quản trị, cung cấp dịch vụ đăng ký và liên quan đến các hoạt động tiếp thị và bán hàng của chúng tôi, trừ khi chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn, như được mô tả ở trên;
 • để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi tương tự với các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký (trừ khi bạn từ chối hoặc không nhận các email này tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn hoặc bạn đã cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn nhận thông tin liên lạc theo cách này). Lợi ích chính đáng của chúng tôi là đảm bảo quảng cáo của chúng tôi phù hợp với bạn, vì vậy chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng cho sở thích của bạn;
 • chúng tôi có thể ẩn danh, tổng hợp và hủy nhận dạng dữ liệu mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu ẩn danh, tổng hợp và không nhận dạng đó cho mục đích kinh doanh nội bộ của mình, bao gồm chia sẻ nó với các đối tác kinh doanh, doanh nghiệp liên kết, đại lý và các bên thứ ba khác của chúng tôi mục đích nghiên cứu thị trường, thống kê và nghiên cứu thị trường, ví dụ để cho phép các bên đó phân tích mô hình giữa các nhóm người và thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi;
 • cho các hoạt động kinh doanh/kỹ thuật nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát và là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để bảo mật trang web, mạng và hệ thống thông tin của chúng tôi; và
 • để (a) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, (b) đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền; (c) thực thi Điều khoản sử dụng hoặc Quy tắc nội bộ của chúng tôi; (d) bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào của chúng tôi; (e) bảo vệ quyền, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi, bạn hoặc những người khác; và (f) thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp hoặc ngăn ngừa thiệt hại. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước hoặc chính phủ nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp. Điều này bao gồm trả lời các lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa, cũng như các quy trình tư pháp hoặc quy định khác.

Như được sử dụng trong chính sách bảo mật này, các "lợi ích hợp pháp" có nghĩa là lợi ích của TradingView và các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi trong việc tiến hành và quản lý việc kinh doanh của chúng tôi. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo xem xét và cân bằng mọi tác động tiềm tàng đối với bạn và các quyền của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi không tự động đặt lên trên lợi ích của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động mà lợi ích của chúng tôi bị chi phối bởi tác động đối với bạn, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc các hoạt động đó được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn (để biết thêm thông tin về quyền của bạn, vui lòng xem phần "Quyền người dùng" bên dưới).

Khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các tình huống sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: TradingView, giống như nhiều doanh nghiệp, đôi khi thương lượng với các bên thứ ba được chọn thay mặt chúng tôi hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi, chẳng hạn như (i) dịch vụ xử lý thẻ hoặc thanh toán (xem điểm bên dưới " Thông tin thanh toán "), (ii) nhà cung cấp và nhà thầu CNTT (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc đối tác phân phối) khi cần thiết để cung cấp hỗ trợ CNTT và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký và các hàng hóa/dịch vụ khác có sẵn trên Trang web này hoặc cho người dùng, (iii) nhà cung cấp phân tích trang web và thiết bị di động, (iv) nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số và (v) nhà cung cấp giải pháp phần mềm tiếp thị và bán hàng. Theo hướng dẫn của chúng tôi, các bên này có thể truy cập, xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ với chúng tôi và chỉ để thực hiện các dịch vụ mà chúng tôi đã thuê họ cung cấp.
 • Thông tin thanh toán: Người dùng trả phí phải cung cấp thông tin thanh toán (tên, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản PayPal). Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán và được xử lý bởi PayPal, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi bạn thanh toán, chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và/hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu chúng tôi có bất kỳ vấn đề nào với việc xử lý đơn đặt hàng, địa chỉ email bạn đã cung cấp sẽ được sử dụng để liên hệ với bạn.
 • Nhà cung cấp nội dung bên thứ ba: Khi bạn mua dữ liệu thị trường từ IDC hoặc các sàn giao dịch chứng khoán khác, chúng tôi cung cấp cho họ chi tiết liên hệ, số điện thoại, địa chỉ và email của bạn và bạn ký thỏa thuận. Dữ liệu này cũng được xử lý bởi IDC hoặc các sàn giao dịch chứng khoán khác để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các sàn giao dịch.
 • Các doanh nghiệp liên kết của TradingView: Để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi, các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi có thể truy cập và xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn cho các mục đích được mô tả ở trên, bao gồm cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu ban đầu.
 • Người môi giới: Khi bạn điền vào biểu mẫu Mở tài khoản cho nhà môi giới, chúng tôi sẽ gửi cho họ dữ liệu cá nhân của bạn được điền vào biểu mẫu này: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, quốc gia. Dữ liệu này được nhà môi giới xử lý để mở tài khoản môi giới của bạn.
 • Nhà cung cấp phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng các dịch vụ và ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích và cải thiện các dịch vụ và ứng dụng di động của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics như một dịch vụ phân tích web trên Trang web và kết hợp với các tiện ích mà chúng tôi cung cấp. Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc bảo mật của Google Analytics, bạn có thể kiểm tra tại đây.
  • Dịch vụ phân tích cho các ứng dụng di động mà chúng tôi có thể sử dụng:
   • Firebase là một nền tảng phát triển và phân tích được cung cấp bởi Google. Để biết thêm thông tin về loại thông tin được thu thập, vui lòng truy cập Trang web bảo mật của Google.
   • Flurry Analytics - cung cấp cho chúng tôi các công cụ và tài nguyên để hiểu hành vi của người dùng ứng dụng di động của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trên Flurry Analytics, vui lòng xem Chính sách bảo mật của họ.
   • Amplitude là một dịch vụ phân tích cho các ứng dụng di động. Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Amplitude , vui lòng xem Điều khoản Amplitude.
   • Trung tâm ứng dụng Visual Studio - thuộc sở hữu của Microsoft. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành của họ có thể được xem xét theo Tuyên bố quyền riêng tư của Microsoft.
   • AppsFlyer - dịch vụ phân tích để đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi, cũng như các sự kiện và hành động nhất định trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin về cách AppsFlyer hoạt động và dữ liệu mà nó thu thập, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ AppsFlyer.
 • Chuyển nhượng kinh doanh: Nếu chúng tôi bán lại doanh nghiệp hoặc tài sản công ty của chúng tôi được mua bởi dữ liệu cá nhân của bên thứ ba do chúng tôi nắm giữ về người dùng tài khoản chung, người dùng tài khoản hoặc khách hàng có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Lý do hành chính và pháp lý: nếu chúng tôi cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (i) để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và/hoặc thủ tục tố tụng tư pháp hoặc pháp lý, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác. (ii) để thực thi Điều khoản sử dụng, Quy tắc nội bộ hoặc các điều khoản hợp đồng hiện hành khác mà bạn phải tuân theo hoặc (iii) để bảo vệ chúng tôi hoặc nhà thầu của chúng tôi khỏi mất mát hoặc thiệt hại. Điều này có thể bao gồm (không giới hạn) trao đổi thông tin với công an, tòa án hoặc các tổ chức thực thi pháp luật.
 • Quảng cáo: Chúng tôi hiển thị quảng cáo trên Trang web và có thể sử dụng các tính năng theo dõi và tiếp thị lại. Các tính năng Tiếp thị lại cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo theo cách được nhắm mục tiêu hơn để hiển thị quảng cáo mà người dùng quan tâm, dựa trên hoạt động của họ trên các trang web khác. Các tính năng theo dõi cho phép chúng tôi thu thập thông tin về số lần hiển thị, lần nhấp quảng cáo và một số hành động nhất định mà người dùng hoàn thành thông qua Trang web của chúng tôi. Dữ liệu này cũng giúp chúng tôi đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu giả. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ sau cho mục đích quảng cáo, tiếp thị lại và theo dõi:
  • Trình quản lý quảng cáo GoogleQuảng cáo Google - giúp chúng tôi phục vụ và đo lường sự thành công của quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

   Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng dữ liệu, vui lòng tham khảo tài liệu Quyền riêng tư & Điều khoản cũng như Chính sách bảo mật của Google. Bạn có thể từ chối điều này bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng hoặc tắt cá nhân hóa quảng cáo Google thông qua trang Cài đặt quảng cáo của họ.

  • pixel Facebook - cho phép chúng tôi đo lường, tối ưu hóa và xây dựng khán giả cho các chiến dịch quảng cáo của mình.

   Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách dữ liệu Facebook tại đây. Bạn có thể quản lý cài đặt quảng cáo cá nhân của mình trên Facebook tại Tùy chọn quảng cáo của bạn. Trong trường hợp bạn không có tài khoản Facebook, bạn có thể sử dụng trang web Lựa chọn trực tuyến hoặc Công cụ WebChoices của DAA để quản lý trải nghiệm quảng cáo của bạn.

  • Theo dõi chuyển đổi Twitter (Twitter Pixel) - giúp chúng tôi đo lường lợi tức của chúng tôi về chi tiêu quảng cáo.

   Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu Twitter, vui lòng xem Chính sách bảo mật của họ. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt trong hồ sơ Twitter cá nhân của mình và chọn nhận quảng cáo. Trong trường hợp bạn không có tài khoản Twitter, bạn có thể sử dụng trang web Lựa chọn trực tuyến hoặc Công cụ WebChoices của DAA để quản lý trải nghiệm quảng cáo của bạn.

  Lưu ý rằng chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với các nhà quảng cáo của chúng tôi. Họ chỉ có thể truy cập số liệu thống kê chung bao gồm số lần hiển thị mà quảng cáo của họ đã tạo cũng như số lần nhấp.

 • Google reCAPTCHA được sử dụng để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhập bởi một người hay bởi một chương trình tự động. Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để bảo vệ các dịch vụ của mình khỏi spam, gian lận và lạm dụng. reCAPTCHA phân tích hành vi của khách truy cập bằng cách sử dụng các đặc điểm khác nhau và đánh giá nhiều thông tin khác nhau cho mục đích phân tích (ví dụ: địa chỉ IP, thời lượng truy cập hoặc các lần nhấp chuột của người dùng). Quá trình phân tích này bắt đầu tự động, ngay khi khách truy cập trang web và chạy ở chế độ nền. Khách truy cập không được thông báo rằng một phân tích đang được thực hiện. Dữ liệu được ghi lại trong quá trình phân tích sẽ được chuyển tiếp tới Google. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về reCAPTCHA của Google và Chính sách Bảo mật của Google theo các liên kết sau: Chính sách Bảo mật của Google và reCAPTCHA là gì?.
 • Dịch vụ API của YouTube: Chúng tôi sử dụng API của YouTube để chia sẻ ý tưởng video và luồng video mà bạn đã chọn tới tài khoản YouTube của bạn. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Google của mình và cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản YouTube của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập này để tải lên các video mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lưu trữ, sửa đổi, xóa hoặc xem bất kỳ dữ liệu nào khác từ tài khoản YouTube của bạn. Chúng tôi cũng sẽ không chia sẻ thông tin tài khoản Google của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của chúng tôi vào tài khoản YouTube của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt bảo mật của Google. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ của YouTube.

Thông tin công khai trên trang của chúng tôi

Hồ sơ Công khai

Khi bạn tạo hồ sơ trên Trang web của chúng tôi, những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập hồ sơ công khai của bạn và xem bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp về bản thân. Khi duyệt trang web để tìm ý tưởng giao dịch, họ sẽ chỉ có thể xem thông tin thị trường của bạn (ví dụ: ý tưởng và kịch bản đã xuất bản, phân bổ thị trường, Biểu tượng được đề cập hàng đầu, v.v.), thông tin xã hội (ví dụ: người theo dõi và theo dõi danh sách cùng với ý tưởng mà bạn biết theo dõi và nhận xét về), thông tin liên hệ (ví dụ: phần Giới thiệu, vị trí, Twitter, trang web, v.v.), trạng thái cộng đồng của bạn (ví dụ: Huy hiệu Moderator hoặc PRO, thông tin thống kê như điểm danh tiếng, lượt xem, lượt thích, người theo dõi, ngày đăng ký, cũng như ngày truy cập cuối cùng). Tuy nhiên, địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị (trừ khi bạn chọn hiển thị địa chỉ đó).

Nội dung công khai

Trang web của chúng tôi cho phép những người có tài khoản người dùng đã đăng ký chia sẻ biểu đồ của họ với các chỉ số và nhận xét có thể được thêm vào, "ý tưởng", kịch bản, phát sóng và nội dung khác của họ, và phần còn lại của internet thông qua các tính năng xuất bản của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng các tính năng xuất bản, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn và miễn phí bản quyền để xuất bản và công khai nội dung, cũng như tên người dùng của tác giả, điều này giúp bạn có thể nhận dạng được.

Bạn cũng có thể xuất bản nội dung của mình dưới dạng "riêng tư". Điều này có nghĩa là nội dung sẽ không được hiển thị trong hồ sơ của bạn hoặc danh sách ý tưởng, kịch bản, phát sóng, v.v. của bạn, cũng như không được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, những người dùng có link trực tiếp đến nội dung của bạn sẽ có thể xem nội dung đó. Lưu ý rằng bạn sẽ kiểm soát ai/người dùng nào có quyền truy cập vào đường link đó.

Khi bạn nhận xét về bất kỳ nội dung nào trong Trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng công bố thông tin nhất định về nhận xét của bạn: bao gồm ngày, giờ và ứng dụng (chẳng hạn như "TradingView cho iOS" nếu bạn nhận xét về nội dung đó từ một trong các ứng dụng của chúng tôi).

Cuộc trò chuyện và Tin nhắn Riêng tư

Khi bạn liên lạc với người dùng khác trong các cuộc trò chuyện công khai và riêng tư, chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý tin nhắn của bạn và mọi thông tin liên quan. Chúng tôi kiểm tra các liên kết để đảm bảo không có phần mềm hoặc nội dung độc hại cũng như để phát hiện spam và hình ảnh/văn bản bị cấm. Khi bạn sử dụng tin nhắn riêng tư để liên lạc, xin lưu ý rằng người nhận cũng có một bản sao thư từ của bạn. Điều này cũng tương tự ngay cả khi bạn xóa thư tương ứng khỏi tài khoản của bạn. Người nhận có thể sao chép, lưu trữ và/hoặc chia sẻ lại các tin nhắn này. Hãy thường xuyên cảnh giác về điều này.

Độ bảo mật của thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu các bên thứ ba làm việc với chúng tôi thực hiện việc tương tự.

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa TLS (Transport Layer Security) để bảo vệ thông tin nhất định mà bạn gửi cho chúng tôi. Công nghệ này bảo vệ bạn khỏi việc thông tin của bạn bị chặn bởi bất kỳ ai trong khi nó đang được truyền tới TradingView hoặc PayPal. Mặc dù trên trang bảo mật, chẳng hạn như mẫu đặt hàng của chúng tôi, biểu tượng "khóa" trong cửa sổ trình duyệt được hiển thị, xác nhận rằng kết nối an toàn và được mã hóa đã được thiết lập với Trang web. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi an toàn và chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác, như tường lửa, hệ thống xác thực (như mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu. Nếu bạn đã chọn tạo tài khoản, bạn có trách nhiệm làm mọi thứ hợp lý có thể để giữ bí mật chi tiết truy cập của bạn. Bạn không được chia sẻ những chi tiết này với bất cứ ai khác.

Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin người dùng ngoại tuyến. Tất cả các thông tin cá nhân của người dùng được hạn chế đối với văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên cần xem thông tin để thực hiện công việc của họ mới được phép truy cập.

Các máy chủ lưu trữ dữ liệu cá nhân được đặt trong một môi trường an toàn trong phòng có khóa.

Chúng tôi liên tục cải tiến các tính năng bảo mật, lưu trữ và xử lý số liệu, bao gồm cả bảo vệ vật lý để nhận diện truy cập trong hệ thống của chúng tôi. Mặc dù vậy, không có phương pháp hoặc lưu trữ nào là an toàn. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính an toàn đó.

Dữ liệu trẻ em và dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Trang web này không hướng đến nhóm trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý liên hệ hoặc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm ("nguồn gốc phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc triết học niềm tin, thành viên công đoàn, xử lý dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích xác định duy nhất một người tự nhiên, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của một người tự nhiên, "v.v.). Vui lòng tham khảo Điều 9 GDPR để biết thêm thông tin. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay để chúng tôi có thể có được sự đồng ý đặc biệt hoặc xóa thông tin.

Trang web của Bên thứ ba

Liên kết tới các trang web khác

Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể thêm các liên kết (liên kết web) vào các trang web khác từ Trang web của chúng tôi. Các trang web này có thể được điều hành bởi các bên thứ ba với các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, hoạt động hoặc chính sách bảo mật nào của các trang web được liên kết này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Giải pháp lập biểu đồ lưu trữ của chúng tôi

Một số đối tác kinh doanh sử dụng các giải pháp biểu đồ của chúng tôi trên các trang web của riêng họ. Các trang web như vậy có thể hiển thị các thông báo như "Được cung cấp bởi TradingView" hoặc tương tự. Chúng tôi không kiểm soát các chính sách quyền riêng tư của các trang web này, bất kể các tin nhắn này có được hiển thị hay không. Một lần nữa, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Thông tin cụ thể của Người dùng Vương quốc Anh và EEA

Các cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu có thể có quyền đối tượng dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trên đó (được mô tả chi tiết bên dưới). Điều này có thể, tự bản chất, phải chịu những giới hạn và/hoặc hạn chế.

Nếu bạn ở EEA, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền của bạn.

Truy cập dữ liệu

Nếu được nhắc, chúng tôi sẽ xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và nếu có, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân đó cùng với bất kỳ chi tiết thích hợp nào khác. Nếu bạn yêu cầu các bản sao bổ sung, chúng tôi có thể cần tính phí hợp lý, nhưng điều này có thể được thảo luận và tùy thuộc vào tình huống.

Hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế hoặc chặn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu hoặc đối tượng để chúng tôi xử lý dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi gỡ bỏ mọi hạn chế. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về các hạn chế bất cứ khi nào có thể. Nếu được nhắc và nếu có thể hợp pháp để làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn với những người chúng tôi đã chia sẻ hoặc sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ nếu cần.

Phản đối

Bạn có thể:

 • yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ làm như vậy. Nếu chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thì đó không phải là vấn đề trừ khi chúng tôi chứng minh các căn cứ hợp pháp để xử lý;
 • phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích quảng cáo trực tiếp bất cứ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút "hủy đăng ký" trong email quảng cáo của chúng tôi; và
 • từ chối nhận thông báo dịch vụ qua email (ví dụ: khi người dùng bạn đăng ký để xuất bản biểu đồ, ý tưởng, v.v.). Điều này có thể được điều chỉnh trong Cài đặt người dùng.

Rút lại sự đồng ý

Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp để chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trước khi nhận được thông báo về việc bạn muốn rút lại sự đồng ý của bạn. Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi thường không dựa vào sự đồng ý của bạn để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu có một căn cứ hợp pháp khác. Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ nói rõ điều này với bạn tại thời điểm đó.

Xem và chỉnh sửa dữ liệu

Bạn có quyền có dữ liệu cá nhân không chính xác được chỉnh sửa hoặc hoàn thành nếu nó không đầy đủ. Để làm như vậy, mỗi người dùng có thể xem, quản lý và/hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của mình trong Cài đặt Hồ sơ.

Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về bất kỳ chỉnh sửa nào được thực hiện bất cứ khi nào có thể. Khi được nhắc và nếu hợp pháp để làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn với những người mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ nếu cần.

Đang xóa dữ liệu

Bạn có quyền từ chối sử dụng Trang web của chúng tôi và có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về các chỉnh sửa bất cứ khi nào có thể. Nếu được nhắc và bất cứ khi nào có thể và hợp pháp để làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn với những người mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ nếu cần.

Vui lòng xem phần "Xóa tài khoản người dùng" để biết thêm chi tiết.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn (1) cho đến khi bạn quyết định xóa tài khoản của mình (theo yêu cầu) hoặc (2) theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi cần thiết cho các mục đích kinh doanh hợp pháp (ví dụ như về thuế, pháp lý, kế toán, gian lận hoặc phòng chống lạm dụng và/hoặc các mục đích khác). Dữ liệu này có thể được lưu trữ ngay cả sau khi tài khoản bị xóa.

Khi hết thời hạn lưu giữ, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn theo luật pháp và quy định hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để nó không còn có thể được liên kết với bạn. Trong trường hợp này, dữ liệu đó không còn được coi là cá nhân.

Nếu bạn đồng ý nhận thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký, điều này có thể thông qua nút ‘hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Các phương pháp bổ sung để hủy đăng ký có thể được thêm vào trong tương lai.

Tính di động của dữ liệu

Bạn có quyền lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi, mà bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi hoặc được cung cấp cho chúng tôi khi cần thiết liên quan đến hợp đồng của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy. Bạn có thể tái sử dụng nó ở nơi khác nếu bạn muốn.

Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có thắc mắc về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, bao gồm cả cách chúng tôi xử lý hoặc có dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể báo cáo điều đó cho bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền nào của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu được phép nghe những lo ngại đó (bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của Cơ quan bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu tại đây) hoặc đến Văn phòng ủy viên thông tin (ICO), cơ quan giám sát của Vương quốc Anh về các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Lưu ý rằng chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể phản hồi bất kỳ yêu cầu nào.

Truyền dữ liệu quốc tế

TradingView Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Thông tin được thu thập thông qua bộ phận dịch vụ sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các vi trí khác (bao gồm cả bên ngoài EEA), chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi để thực hiện các nhiệm vụ đã được mô tả ở trên. Đây là thông tin cần thiết cho phép bạn điều hướng và sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Dữ liệu có thể được truyền đến các nhà cung cấp dịch vụ và các chi nhánh hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (được mô tả ở trên).

Lưu ý rằng các quốc gia liên quan có thể không cung cấp các tiêu chuẩn pháp lý giống nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn có trong EEA. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thông tin của bạn nhận được mức độ bảo vệ an ninh thích hợp khi nó được xử lý và các quyền của bạn tiếp tục được bảo vệ.

Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các quyền cụ thể của người dùng California

Nếu bạn là cư dân California đủ điều kiện, Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California ("CCPA") cung cấp cho bạn các quyền cụ thể đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn có các quyền sau theo CCPA:

 • Quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua. Danh sách các loại thông tin cá nhân được thu thập và tiết lộ về người tiêu dùng được liệt kê trong phần 'Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập' và danh sách các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân có thể được tiết lộ sẽ được liệt kê trong phần 'Khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân'. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện yêu cầu chuyển dữ liệu. Đặc biệt, chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Vui lòng xem phần "Xóa tài khoản người dùng" để biết thêm chi tiết.
 • Quyền không bị phân biệt đối xử về giá cả và dịch vụ khi bạn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo CCPA. Chúng tôi không cung cấp cho người tiêu dùng các ưu đãi tài chính, chênh lệch giá hoặc dịch vụ để đổi lấy việc bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc gợi ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu này hoặc qua đường bưu điện tại:

TradingView.com, Inc.
470 Olde Worthington Rd., Suite 200
Westerville, OH 43082

Nếu bạn là một cá nhân trong EEA, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi, Jasper Ernst, tại C/Aragón 643 (Hộp thư), PO Box 194, 08026 Barcelona, Tây Ban Nha, người đã được TradingView chỉ định làm đại diện tại EEA , theo Điều 27 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân diễn ra trong EEA.

Nếu bạn là một cá nhân ở Vương quốc Anh, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

TradingView Ltd.
Floor 25. The Shard,
32 London Bridge St,
London SE1 9SG.