Chính sách bảo mật

Tóm lại:TradingView sẽ không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn (ngoại trừ việc đăng ký DailyFX có thể được chia sẻ với DailyFX).*

Về chúng tôi

TradingView, Inc. ("TradingView" hoặc "Chúng tôi") là chủ sở hữu duy nhất của trang web TradingView.com ("Website") và tất cả các thông tin thu thập được trên đó. TradingView thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi theo một vài cách thông qua Website của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo mật của người dùng. Chính sách bảo mật sau đây sẽ làm rõ cách Chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin bao gồm:

  • Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi TradingView
  • Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi bên thứ ba
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập
  • Ai Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này
  • Quy trình bảo mật Chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
  • Chọn không tham gia, cập nhật thông tin cá nhân và các tùy chọn có sẵn cho người dùng của chúng tôi về việc thu thập thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không cố ý liên lạc hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng Chúng tôi vô tình đã thu thập thông tin như vậy, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để chúng tôi có thể có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc xóa thông tin.

Chỉ Chính sách Bảo mật Trực tuyến

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không liên quan đến bất kỳ thông tin nào được thu thập offline.

Cập nhật Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo ý của chúng tôi theo thời gian bằng cách đăng một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra Website để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào được thực hiện phù hợp với bạn.

Phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật của chúng tôi đã được sửa đổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Thông tin cá nhân nào được thu thập

Đăng ký - Tài khoản miễn phí

Để truy cập vào các khu vực thành viên miễn phí của Website, trước tiên bạn phải hoàn thành một mẫu đăng ký để tạo Tài khoản Miễn phí. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một trong hai:

  • địa chỉ email của bạn và tên người dùng
  • thông tin tài khoản của bạn với một trong các trang mạng sau đây: Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!, LinkedIn, StockTwits.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để giữ cho các tài khoản an toàn và là duy nhất, và sẽ liên hệ với bạn nếu có vấn đề nào xảy ra.

Khi bạn đăng nhập vào trang web bằng cách sử dụng các các trang mạng xã hội của bạn, dịch vụ đó sẽ gửi cho chúng tôi tên người dùng và địa chỉ email của bạn liên kết với các thông tin đăng nhập bạn đã sử dụng.

Đăng ký - PRO/PRO Plus/Tài khoản Premium

Để truy cập các khu vực được thanh toán của Trang web có chức năng mở rộng, bạn nên sử dụng thông tin Tài khoản miễn phí của mình hoặc điền vào mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi:

  • địa chỉ email của bạn và tên người dùng
  • thông tin tài khoản của bạn với một trong các trang mạng sau đây: Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!, LinkedIn, StockTwits.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để giữ cho các tài khoản an toàn và là duy nhất, và sẽ liên hệ với bạn nếu có vấn đề nào xảy ra.

Khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc dịch vụ sử dụng các trang mạng xã hội của bạn, dịch vụ đó sẽ gửi cho chúng tôi tên người dùng và địa chỉ email của bạn liên kết với các thông tin đăng nhập bạn đã sử dụng.

Ngoài ra, người dùng đăng ký tài khoản PRO/PRO Plus/Premium ("Người dùng Trả tiền") phải cung cấp thông tin thanh toán (tên, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản PayPal). Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán và được xử lý bởi PayPal, đó là quy trình xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi bạn thực hiện thanh toán, Chúng tôi không có quyền truy cập thông tin cá nhân và thẻ tín dụng của bạn. Nếu Chúng tôi có bất kỳ vấn đề gì với việc xử lý đơn đặt hàng, địa chỉ email được cung cấp sẽ được sử dụng để liên lạc với bạn.

Cách thu thập thông tin cá nhân

Hồ sơ

Hồ sơ là tập hợp thông tin cho mỗi người dùng cá nhân có thể liệt kê các tùy chọn xem của anh/cô ấy. Chúng tôi không sử dụng cài đặt người dùng được lưu trữ cho các mục đích tiếp thị. Cài đặt người dùng (cài đặt biểu đồ, thanh công cụ, nút, v.v ...) được lưu giữ chỉ nhằm mục đích tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng khi sử dụng Website. Chúng tôi không chia sẻ cài đặt hồ sơ cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn tạo hồ sơ trên trang web, bạn đồng ý rằng những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập vào hồ sơ công khai của bạn trên trang web của chúng tôi và xem bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp về bản thân bạn.

Cookies

Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng gắn với thông tin về người dùng. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên ID và cookie persistent.

Đối với cookie ID, một khi bạn đóng trình duyệt, cookie chỉ đơn giản chấm dứt. Chúng tôi sử dụng cookie session để kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực được thanh toán của chúng tôi.

Persistent Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Có thể xóa các cookie bằng cách làm theo hướng dẫn trợ giúp của trình duyệt. Nếu bạn là một Người dùng Trả tiền và bạn đã chọn "Ghi nhớ tôi" trên trang Đăng nhập của chúng tôi, Chúng tôi lưu trữ Tên Người dùng và Mật khẩu của bạn trong các cookie thường xuyên để bạn không cần phải nhập lại thông tin đó mỗi khi bạn truy cập vào Trang web.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác của Website và bạn cũng không thể truy cập các khu vực được thanh toán nếu cookie bị vô hiệu hóa

Log Files

Giống như hầu hết các trang web, Chúng tôi sử dụng log files máy chủ web. Ghi lại trong các tệp nhật ký của chúng tôi bao gồm địa chỉ (IP), (ISP), các trang tham khảo, trang đóng, loại nền tảng, và tem ngày/thời gian. Chúng tôi sử dụng log files máy chủ web để quản lý trang web, cung cấp thông tin rộng rãi cho mục đích lập kế hoạch trang web và đảm bảo rằng các điều khoản về dịch vụ của chúng tôi đang được tuân thủ. Địa chỉ IP không được gắn với thông tin nhận dạng cá nhân trong các tệp nhật ký máy chủ web của chúng tôi.

Web beacon (Xóa GIF)

Web beacon là những đồ họa nhỏ với một số nhận dạng độc đáo cho phép chúng tôi theo dõi các mẫu sử dụng, đếm người dùng đã truy cập vào một trang cụ thể, vv Các đèn hiệu Web chỉ thu thập thông tin hạn chế, bao gồm số cookie, thời gian và ngày của một lần xem trang, mô tả của trang mà trên đó báo hiệu web beacon. Những tín hiệu này không mang theo bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi hiệu quả của Website. Chúng tôi sử dụng web beacon trực tuyến kết nối với dịch vụ Google Analytics. Thông tin được tạo ra liên quan đến Trang Web của chúng tôi được sử dụng để tạo các báo cáo về việc sử dụng Website. Google sẽ lưu trữ thông tin này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin nhất định mà bạn gửi. Loại công nghệ này bảo vệ bạn khỏi việc thông tin của bạn bị chặn bởi bất kỳ ai trong khi nó đang được truyền đến TradingView hoặc PayPal. Trong khi trên một trang an toàn, chẳng hạn như mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi, biểu tượng "khóa" trong cửa sổ trình duyệt sẽ được hiển thị, xác nhận rằng một kết nối an toàn, mật mã đã được thiết lập với Website. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi được an toàn và chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác, chẳng hạn như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát việc truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.

Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin người dùng offline. Tất cả thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi được giới hạn trong các văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên cần xem thông tin để thực hiện công việc mới được tiếp cận. Các máy chủ lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được đặt trong một môi trường an toàn trong một cơ sở bị khóa.

Liên kết tới các trang web khác

Theo ý của chúng tôi Chúng tôi có thể thêm liên kết (liên kết web) đến các trang web khác từ trang web của chúng tôi. Các trang web này có thể được điều hành bởi các bên thứ ba với các chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung, hoạt động hoặc chính sách bảo mật của các trang web được liên kết này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của mỗi và mọi trang web mà bạn truy cập. Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web của chúng tôi (TradingView.com).

Giải pháp lập biểu đồ lưu trữ của chúng tôi

Một số đối tác kinh doanh sử dụng giải pháp lập biểu của chúng tôi trên các trang web riêng của họ. Các trang web như vậy có thể hiển thị các thông báo như "Powered by TradingView" hoặc tương tự. Ngay cả khi những thông điệp đó có mặt, Chúng tôi không kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của mỗi và mọi trang web mà bạn truy cập.

Hồ sơ công khai

Khi bạn tạo hồ sơ trên trang web, bạn đồng ý rằng những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập hồ sơ công khai của bạn trên trang web của chúng tôi và xem bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp về bản thân bạn. Khi tìm đến trang web để xem các ý tưởng kinh doanh họ sẽ chỉ có thể xem thông tin về thị trường của bạn (Các ý tưởng được xuất bản, Phân bổ Thị trường, Các mã giao dịch được nhắc đến nhiều nhất), thông tin xã hội (những người theo dõi và các danh sách đi kèm), thông tin liên lạc (thông tin cá nhân, địa chỉ, Twitter, website ), trạng thái cộng đồng của bạn (Người điều hành hoặc PRO). Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị (cho đến khi bạn quyết định cho nó hiển thị).

Các biểu đồ và Ý tưởng công khai

Website của chúng tôi cho phép Người dùng đã đăng ký chia sẻ Biểu đồ của họ với các chỉ báo và nhận xét được thêm ("Ý tưởng") với phần còn lại của Internet thông qua tính năng Xuất bản ý tưởng của chúng tôi. Việc sử dụng tính năng Xuất bản Ý tưởng được coi là sự tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Người dùng có trả phí có thể làm cho ý tưởng của họ chỉ có sẵn cho những người cụ thể mà không có khả năng hiển thị công khai ("Xuất bản sơ đồ cá nhân").

Thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào

Quản trị Tài khoản

Chúng tôi gửi cho tất cả người dùng mới một email kích hoạt chào mừng để xác minh địa chỉ email của họ.

Người dùng có trả phí cũng sẽ nhận được một email thông báo từ PayPal nếu có bất kỳ vấn đề nào trong việc lập hoá đơn cho các thuê bao tự động cập nhật hàng tháng.

Người dùng không thể chọn không nhận các thư này, mặc dù họ có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ.

Thông báo và Bản tin

Trong những dịp hiếm hoi, cần phải gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ hoặc các bản tin quan trọng. Ví dụ: nếu dịch vụ của chúng tôi bị gián đoạn trong một khoảng thời gian kéo dài hoặc nâng cấp chức năng chính được phát hành, Chúng tôi có thể gửi cho tất cả người dùng một email. Người dùng không thể chọn không nhận loại thư này, mặc dù họ có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ.

Đăng ký DailyFX

TradingView có thể chia sẻ với DailyFX/FXCM thông tin cá nhân của những người dùng đăng ký thông qua dịch vụ DailyFX. Vui lòng kiểm traChính sách bảo mật DailyFX/FXCMđể xem DailyFX/FXCM có thể sử dụng thông tin cá nhân như thế nào.

Dịch vụ Khách hàng

Đáp lại yêu cầu hỗ trợ trực tiếp của người dùng, Chúng tôi có thể gửi (các) email cung cấp trợ giúp liên quan đến các câu hỏi của họ.

Chọn không tham gia và Đang cập nhật

Chọn không tham gia

Người dùng không thể chọn không tham gia các tin nhắn nhất định mà Chúng tôi gửi bất kỳ lúc nào (xem phần Thông báo và Bản tin), mặc dù người dùng có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ với chúng tôi. Người dùng có thể chọn không nhận từ các email thông báo giao dịch (ví dụ: nếu ai đó bạn theo dõi được đăng biểu đồ, v.v.) thông qua "Cài đặt Cấu hình".

Đang cập nhật thông tin cá nhân

Chúng tôi hỗ trợ cách để người dùng cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân của họ trên trang web của chúng tôi. Người dùng đăng ký có thể thay đổi địa chỉ email và các thông tin khác trong menu "Profile Settings" trên Website. Ngoài ra, người dùng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi .

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi .

TradingView.com, Inc.
470 Olde Worthington Rd., Suite 200
Westerville, OH 43082

VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh hồ sơ Tài khoản và Tính phí Tickets Hỗ trợ của tôi Liên hệ hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất