Chính sách Bảo mật

Tóm lại: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. TradingView sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong trường hợp cần thiết để xử lý thanh toán.

Giới thiệu

TradingView, Inc. ("TradingView" hoặc "Chúng tôi") là chủ sở hữu duy nhất của trang web TradingView.com ("Website") và tất cả các thông tin thu thập được trên đó. TradingView thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi theo một vài cách thông qua Website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật sau tiết lộ cách chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin bao gồm:

  • Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi TradingView
  • Thông tin cá nhân được thu thập qua Website bởi bên thứ ba
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập
  • Ai Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này
  • Quy trình bảo mật Chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
  • Cách chúng tôi trao quyền lợi về dữ liệu cá nhân cho khách hàng

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi luôn hỏi người dùng cho phép trước khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích không được liệt kê trong Chính sách bảo mật này.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý liên lạc hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc xóa thông tin.

Chính sách Bảo mật chỉ áp dụng với các hoạt động Trực tuyến

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không liên quan đến bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến.

Cập nhật Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian bằng cách đăng phiên bản mới trên Trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thỉnh thoảng để đảm bảo mọi thay đổi được thực hiện phù hợp với bạn. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách bảo mật.

Phiên bản hiện tại của Chính sách Riêng tư được chỉnh sửa vào ngày 15 tháng 5. 2018.

Những dữ liệu các nhân mà chúng tôi thu thập

Không cần tạo tài khoản và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân khi tìm kiếm và xem thông tin từ các thị trường nhất định ví dụ, mã, quotes, dữ liệu tài chính cũng như ý tưởng và dữ liệu công khai của người dùng TradingView.

Nếu bạn đồng ý tạo một tài khoản, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.

Trong quá trình đăng kí bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi:

  • địa chỉ email của bạn và tên người dùng
  • thông tin tài khoản của bạn ở một trong các trang sau: Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!. LinkedIn.

Trong một vài trường hợp bạn cần phải cung cấp và xác nhận số điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể thêm họ và tên ở trong phần tuỳ chỉnh sơ, tuy nhiên đó không phải là bắt buộc và cũng sẽ không công khai.

Chúng tôi sử dụng các chi tiết liên lạc của bạn như tên người dùng, địa chỉ email hoặc số điện thoại để xác thực tài khoản của bạn, đảm bảo bảo mật cùng với bảo mật dịch vụ của chúng tôi và để ngăn chặn spam, gian lận và lạm dụng.

Ngoài ra, người dùng đăng ký tài khoản PRO/PRO Plus/Premium ("Người dùng Trả tiền") phải cung cấp thông tin thanh toán (tên, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản PayPal). Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán và được xử lý bởi PayPal, đó là quy trình xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi bạn thực hiện thanh toán, Chúng tôi không có quyền truy cập thông tin cá nhân và thẻ tín dụng của bạn. Nếu Chúng tôi có bất kỳ vấn đề gì với việc xử lý đơn đặt hàng, địa chỉ email được cung cấp sẽ được sử dụng để liên lạc với bạn.

Khi bạn mua dữ liệu thị trường từ IDC, chúng tôi cung cấp cho họ chi tiết liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email của bạn và bạn ký thỏa thuận. Dữ liệu này cũng được IDC xử lý để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các trao đổi.

Nếu bạn mua các khóa học video giáo dục thì chúng tôi sẽ chuyển tên người dùng và email của bạn cho tác giả và người tạo nội dung.

Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+, Yahoo !, LinkedIn), dịch vụ đó sẽ gửi cho chúng tôi tên người dùng và địa chỉ email của bạn được liên kết với thông tin đăng nhập bạn đã sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát và cũng không chịu trách nhiệm về cách thức các bên thứ ba cung cấp thông tin về bạn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách thu thập thông tin cá nhân

Hồ sơ

Hồ sơ là tập hợp thông tin cho mỗi người dùng cá nhân có thể liệt kê các tùy chọn xem của anh/cô ấy. Chúng tôi không sử dụng cài đặt người dùng được lưu trữ cho các mục đích tiếp thị. Cài đặt người dùng (cài đặt biểu đồ, thanh công cụ, nút, v.v ...) được lưu chỉ nhằm mục đích tuỳ chỉnh trải nghiệm người dùng khi sử dụng Website. Chúng tôi không chia sẻ cài đặt hồ sơ cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn tạo hồ sơ trên trang web, bạn đồng ý rằng những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập vào hồ sơ công khai của bạn trên trang web của chúng tôi và xem bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp về bản thân bạn.

Cookie

Chúng tôi thu thập các tập tin cookie để thu thập và phân tích thông tin thống kê cũng như để đảm bảo an ninh và chống spam. Thông tin chi tiết hơn về các điều khoản sử dụng có thể được tìm thấy trongChính sách Cookies

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác của Website và bạn cũng không thể truy cập các khu vực trả phí nếu cookie bị vô hiệu hóa.

File Nhật ký

Giống như hầu hết các trang web, Chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký máy chủ trang web. Các tệp nhật ký của chúng tôi ghi lại địa chỉ (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP's), các trang tham khảo, trang đóng, loại nền tảng, và tem ngày/thời gian. Chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký máy chủ web để quản lý trang web, cung cấp thông tin rộng rãi cho mục đích lập kế hoạch trang web, và đảm bảo rằng các điều khoản về thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi đang được tuân thủ. Địa chỉ IP không được gắn với thông tin nhận dạng cá nhân trong các tệp nhật ký máy chủ web của chúng tôi.

Thông tin thiết bị

Chúng tôi thu thập thông tin sau về các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web: Địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành và phiên bản trình duyệt. Chúng tôi đang thu thập thông tin này để ngăn chặn spam và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tập tin chỉ báo (Xóa GIF)

Web beacons là chi tiết đồ họa nhỏ với một số nhận dạng duy nhất cho phép chúng tôi theo dõi các mẫu sử dụng, tính số người dùng đã truy cập vào một trang cụ thể, v.v. Những cảnh báo này không mang theo bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi hiệu quả của Trang web và miêu tả trang web. Chúng tôi sử dụng web beacons cùng với dịch vụ Google Analytics. Thông tin được tạo liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo các báo cáo về việc sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phát triển kiểm tra và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi hơn nữa.

Google sẽ lưu thông tin này. Vui lòng truy cập chính sách bảo mật của Google để biết thêm thông tin.

Liên kết tới các trang web khác

Theo quyết định của chúng tôi, Chúng tôi có thể thêm liên kết (liên kết web) đến các trang web khác từ trang web của chúng tôi. Các trang web này có thể được điều hành bởi các bên thứ ba với các chính sách bảo mật riêng và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về nội dung, các hoạt động hoặc chính sách bảo mật của các trang web được liên kết đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập. Chúng tôi lưu ý bạn rằng Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng đối với thông tin được thu thập bởi Trang web của chúng tôi (TradingView.com).

Quảng cáo

Chúng tôi hiển thị quảng cáo trên trang web nhưng không cung cấp cho nhà quảng cáo của chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bạn. Nhà quảng cáo có thể xem thống kê chung bao gồm số lần hiển thị và nhấp chuột.

Giải pháp lập biểu đồ lưu trữ của chúng tôi

Một số đối tác kinh doanh sử dụng giải pháp lập biểu của chúng tôi trên các trang web riêng của họ. Các trang web như vậy có thể hiển thị các thông báo như "Được cung cấp bởi TradingView" hoặc tương tự. Ngay cả khi có những thông điệp đó, Chúng tôi cũng không kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng và tất cả các trang web mà bạn truy cập.

Hồ sơ Công khai

Khi bạn tạo hồ sơ của mình trên Trang web, bạn đồng ý rằng những người dùng hoặc khách truy cập khác có thể truy cập tiểu sử công khai của bạn trên Trang web của chúng tôi và xem mọi thông tin bạn đã cung cấp về bản thân. Khi xem trang web để có ý tưởng giao dịch, họ sẽ chỉ có thể xem: thông tin thị trường của bạn (các ý tưởng và kịch bản đã xuất bản, phân bổ thị trường, các Mã giao dịch được đề cập hàng đầu), thông tin xã hội (người theo dõi và danh sách sau cùng với ý tưởng bạn theo dõi và bình luận), thông tin liên lạc (vị trí, địa điểm, Twitter, trang web), trạng thái cộng đồng của bạn (Người điều hành hoặc huy hiệu PRO, thông tin thống kê như điểm danh tiếng, lượt xem, lượt thích, số người theo dõi, ngày đăng ký cũng như ngày truy cập cuối cùng). Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị (cho đến khi bạn quyết định hiển thị địa chỉ email).

Các biểu đồ và Ý tưởng công khai

Website của chúng tôi cho phép Người dùng đã đăng ký chia sẻ Biểu đồ của họ với các chỉ báo và nhận xét được thêm ("Ý tưởng") với phần còn lại của Internet thông qua tính năng Xuất bản ý tưởng của chúng tôi. Việc sử dụng tính năng Xuất bản Ý tưởng được coi là sự tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Qua việc sử dụng tính năng Xuất bản ý tưởng bạn đồng ý tiết lộ những nội dung của ý tưởng và tên tác giả.

Bạn cũng có thể xuất bản ý tưởng riêng tư. Nó sẽ không được hiển thị trong hồ sơ của bạn, danh sách các ý tưởng và sẽ không được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục. Tuy nhiên, người dùng có liên kết trực tiếp đến ý tưởng của bạn sẽ có thể xem nó.

Trò chuyện và tin nhắn riêng tư

Khi bạn giao tiếp với những người dùng khác trong các cuộc trò chuyện công khai và riêng tư, chúng tôi lưu trữ và xử lý tin nhắn của bạn và mọi thông tin liên quan. Chúng tôi kiểm tra các liên kết để đảm bảo rằng không có nội dung độc hại nào cũng như phát hiện spam và hình ảnh bị cấm. Khi bạn sử dụng tin nhắn riêng để liên lạc, hãy nhớ rằng người nhận cũng có bản sao thư của bạn. Đây sẽ là trường hợp ngay cả khi bạn xóa thư từ đó từ tài khoản của bạn. Người nhận có thể sao chép, lưu trữ hoặc chia sẻ lại các tin nhắn này.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa Tầng Ổ bảo mật (Secure Socket Layer - SSL) để bảo vệ một số thông tin nhất định mà bạn gửi. Loại công nghệ này bảo vệ bạn khỏi việc thông tin của bạn bị chặn bởi bất kỳ người nào trong khi nó đang được truyền đến TradingView hoặc PayPal. Trong khi trên một trang bảo mật, chẳng hạn như mẫu đặt lệnh của chúng tôi, biểu tượng "khóa" trong cửa sổ trình duyệt sẽ được hiển thị, xác nhận rằng một kết nối được mã hóa, an toàn đã được thiết lập với trang Web. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi được bảo mật và chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác, chẳng hạn như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát việc truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.

Chúng tôi liên tục cải thiện cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý giúp chúng tôi truy cập trái phép vào hệ thống của mình.

Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin người dùng ngoại tuyến. Tất cả thông tin cá nhân của người dùng được giới hạn trong các văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên cần xem thông tin để thực hiện công việc mới được phép tiếp cận. Các máy chủ lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được đặt trong một môi trường an toàn trong phòng có khóa.

Thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào

Quản lý Tài khoản

Chúng tôi gửi cho tất cả người dùng mới một email kích hoạt chào mừng để xác minh địa chỉ email của họ.

Người dùng Trả phí cũng sẽ nhận được một email thông báo từ PayPal nếu có bất kỳ vấn đề nào trong việc thanh toán thẻ để đăng ký tự động gia hạn hàng tháng.

Người dùng không thể chọn hủy đăng ký các tin nhắn này, mặc dù họ có thể hủy kích hoạt tài khoản của họ.

Thông báo

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email về những người dùng mới đã theo dõi bạn / thích ý tưởng, về ý tưởng mới của người dùng mà bạn theo dõi. Bạn có thể từ chối nhận các bản tin đó tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách điều chỉnh cài đặt người dùng của bạn.

Thông báo và Bản tin

Trong những trường hợp hiếm hoi, cần phải gửi các thông báo liên quan đến dịch vụ hoặc các bản tin quan trọng. Ví dụ, nếu dịch vụ của chúng tôi bị gián đoạn trong một thời gian dài hoặc nâng cấp chức năng chính được phát hành, chúng tôi có thể gửi cho tất cả người dùng một thông báo email. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi tin nhắn tiếp thị. Người dùng có thể từ chối nhận các thư đó trong tương lai bằng cách nhấp vào hủy đăng ký một trong các email.

Dịch vụ Khách hàng

Khi bạn mở một thẻ hỗ trợ, chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn cũng như thông tin về thiết bị, nhật ký máy chủ, mô tả sự cố cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào (video, ảnh chụp màn hình) để giúp bạn giải quyết vấn đề.

API

Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ API của chúng tôi (như Thư viện biểu đồ, Thiết bị đầu cuối giao dịch, API REST) thì chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để có thể cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ đó.

Yêu cầu pháp lý

Chúng tôi có thể lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước hoặc chính phủ nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật. Điều này bao gồm các câu trả lời cho lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa, cũng như các quy trình pháp lý hoặc pháp lý khác.

Quyền người dùng

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), bạn có quyền truy cập, sửa chữa, chuyển và xóa dữ liệu của mình. Bạn cũng có quyền phản đối cách mà dữ liệu của bạn được xử lý và hạn chế việc xử lý như vậy.

Điều này bao gồm quyền của bạn để:

  • đối tượng để chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích marketing trực tiếp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký trong email marketing.
  • từ chối nhận thông báo dịch vụ qua email (ví dụ: khi người dùng mà bạn đang theo dõi có xuất bản biểu đồ, v.v.). Điều này có thể được điều chỉnh trong cài đặt thông báo.

Xem và chỉnh sửa dữ liệu

Mỗi người dùng có thể xem và quản lý dữ liệu cá nhân của mình trong cài đặt hồ sơ .

Đang xóa dữ liệu

Bạn có quyền từ chối sử dụng trang web của chúng tôi và xóa tài khoản của bạn. Bạn cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để làm như vậy. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý.

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của bạn, trong khi vẫn đang sử dụng một kế hoạch trả tiền, thì vui lòng chú ý rằng chúng tôi sẽ không hoàn trả lại khoản tiền cho thời gian sử dụng còn lại tài khoản của bạn.

Lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm cũng như các bên thứ ba có thể lưu giữ các bản sao của thông tin cá nhân của bạn trong một thời gian sau khi tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa. Cũng cần lưu ý rằng các ý tưởng đã xuất bản sẽ vẫn còn trên trang web và không thể xóa tin nhắn được gửi tới những người dùng khác.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi .

Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn sẽ cần phải ngừng sử dụng website của chúng tôi và vô hiệu hóa tài khoản của bạn, như đã được nêu ở trên. Bạn cũng có thể thu lại việc đồng ý của mình trong việc xử lý dữ liệu cá nhân. Lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ có quyền truy cập hạn chế vào các tính năng của trang web / tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.

TradingView.com, Inc.
470 Olde Worthington Rd., Suite 200
Westerville, OH 43082

VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất