Người điều hành

Người điều hành là thành viên tích cực của cộng đồng TradingView, là người có được sự tin tưởng từ các thành viên khác và nhân viên của TradingView. Họ là những tình nguyện viên có sự nhiệt tình, dành tình yêu cho cộng đồng và mục tiêu của họ là giúp đỡ các thành viên khác. Hãy liên hệ với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, họ sẽ sẵn sàng trả lời!

Nhiệm vụ chính của họ là:

  • Tuân thủ Quy tắc Chung
  • Báo cáo lỗi & tham khảo ý kiến về các tính năng
  • Xem xét tất cả các bài viết đã được xuất bản để đảm bảo rằng tuân thủ đúng quy định
  • Kiểm tra các báo cáo về nội dung không phù hợp
  • Đánh giá các phòng trò chuyện tùy chỉnh
  • Quản lý tranh chấp giữa các thành viên
  • Xử lý các tài khoản trùng lặp
  • Trả lời các câu hỏi và vấn đề từ các thành viên

Người kiểm duyệt là đại diện chính thức của TradingView, được trang bị kiến thức để giải quyết các vấn đề về nội dung và các thành viên vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Họ có toàn quyền và tất cả thành viên phải làm theo hướng dẫn của họ. Cộng đồng của chúng tôi nổi tiếng với những ý tưởng rất thông minh và tôn trọng lẫn nhau, do đó người kiểm duyệt thường không xóa nội dung. Tuy nhiên, các bình luận, tin nhắn trò chuyện, ý tưởng, bức ảnh chụp hoặc cập nhật không phù hợp sẽ nhanh chóng bị xóa.

Bạn muốn tham gia một tổ chức lớn hơn? Hãy trở thành kiểm duyệt viên và giúp cộng đồng TradingView phát triển hơn nữa! Hãy xem cách trở thành kiểm duyệt viên tại đây.

Những người điều hành đang hoạt động