Giới thiệu

Tập lệnh là các chỉ báo và chiến lược giao dịch được cộng đồng của chúng tôi xây dựng bằng cách sử dụng Ngôn ngữ lập trình Pine của TradingView. Bản chất thanh lịch và tối giản của Pine đã khiến nó trở nên vô cùng phổ biến và kết quả là bạn đang xem kho lưu trữ lớn nhất thế giới về các chỉ số và chiến lược như vậy, với hơn 100.000 mục nhập trong Thư viện Công cộng TradingView của chúng tôi. Tập lệnh rất mạnh mẽ bởi vì hầu như bất kỳ cách phân tích dữ liệu thị trường học thuật nào mà bạn đã đọc, bạn sẽ tìm thấy một phiên bản hoạt động, dễ sử dụng ở đây - cùng với những đổi mới hàng ngày.

Các kịch bản của Thư viện Công cộng đã được viết bởi các thành viên cộng đồng của chúng tôi; những nhà giao dịch hào phóng chia sẻ chúng với bạn theo tinh thần TradingView thực sự. Những người có thành tích đóng góp cho cộng đồng xuất sắc trở thành Pine Wizards huyền thoại của chúng tôi. PineCoders là một nhóm lập trình viên Pine bao gồm nhiều Wizards và làm việc với TradingView để định hướng tương lai của Pine, trợ giúp các lập trình viên Pine khác và tuân thủ Quy tắc của Xuất bản Script.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
56
1
2
...
56