Được tạo ra để giao dịch

0
các tài khoản được kết nối
0
lệnh trực tiếp được thực thi
 • OANDA
  OANDA
  Platinum
  Platinum
  Platinum
  Tài sản có thể giao dịch: Ngoại hối
  4.6Tuyệt vời
  15.9KĐánh giá102.3KTài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  50:1
  Đòn bẩy tối đa
  Tìm hiểu thêm
 • TradeStation
  TradeStation
  Platinum
  Platinum
  Platinum
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu, Tiền điện tử, Hợp đồng Tương lai
  4.4Rất tốt
  10.1KĐánh giá66.5KTài khoản
  The Power of TradeStation
  Khuyến mãi
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • AMP Global
  AMP Global
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.4Rất tốt
  2.6KĐánh giá11.2KTài khoản
  $100
  Mức tiền gửi tối thiểu
  400:1
  Đòn bẩy tối đa
  $0.42
  Phí
 • Tradovate
  Tradovate
  Gold
  Gold
  Gold
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.3Tốt
  3.2KĐánh giá15.6KTài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Interactive Brokers
  Interactive Brokers
  Platinum
  Platinum
  Platinum
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
  4.3Tốt
  9.1KĐánh giá74.7KTài khoản
  Low Trading Costs
  Khuyến mãi
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Ironbeam
  Ironbeam
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.3Tốt
  263Đánh giá1KTài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Webull
  Webull
  Gold
  Gold
  Gold
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu
  4.2Tốt
  101Đánh giá2KTài khoản
 • Alpaca
  Alpaca
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu, Tiền điện tử
  4.2Tốt
  1.2KĐánh giá9.3KTài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  4:1
  Đòn bẩy tối đa
  $0
  Phí
 • Optimus Futures
  Optimus Futures
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.0Trung bình
  105Đánh giá394Tài khoản
  $500
  Mức tiền gửi tối thiểu
  400:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Tradier Brokerage
  Tradier Brokerage
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu
  4.1Trung bình
  81Đánh giá1KTài khoản
  Trade commission-free!
  Khuyến mãi
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  4:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Bitstamp
  Bitstamp
  Gold
  Gold
  Gold
  Tài sản có thể giao dịch: Tiền điện tử
  4.0Trung bình
  250Đánh giá4.9KTài khoản
  $10
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Gemini
  Gemini
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Tiền điện tử
  3.9Trung bình
  2.2KĐánh giá27.2KTài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Dorman Trading
  Dorman Trading
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  3.9Trung bình
  29Đánh giá142Tài khoản
 • StoneX
  StoneX
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  3.7Trung bình
  17Đánh giá130Tài khoản
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Blue Line Futures
  Blue Line Futures
  Silver
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  3Tài khoản
  $2000
  Mức tiền gửi tối thiểu
  30:1
  Đòn bẩy tối đa