Điều khoản sử dụng, Chính sách và Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Hành động khẳng định của bạn về việc sử dụng TradingView có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, không sử dụng TradingView.

 1. Thay đổi đối với các điều khoản sử dụng
  Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng TradingView sau khi chúng tôi đăng các thay đổi về các Điều khoản Sử dụng này, bạn đang biểu thị sự chấp thuận của bạn với các điều khoản mới.
 2. Những thay đổi đối với TradingView
  Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên TradingView bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 3. Sở hữu thông tin; Giấy phép sử dụng TradingView; phân phối lại dữ liệu
  Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và với TradingView, và tất cả các thông tin được cung cấp thông qua TradingView hoặc các Dịch vụ, bằng tất cả các ngôn ngữ, các định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản độc quyền của TradingView, các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi.
  Tất cả các quyền, tiêu đề và sự quan tâm đến và đối với bất kỳ dữ liệu và/hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) và tất cả các dữ liệu/thông tin được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) thông qua TradingView hoặc các Dịch vụ của chúng tôi, bằng tất cả các ngôn ngữ, định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản của Interactive Data (IDCO), các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của họ (nếu có).
  Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào ở phần Nội dung, bố cục lại bất kỳ phần nào của TradingView hoặc Nội dung, cấp phép bổ sung, chuyển nhượng, bán, cho mượn, hoặc phân phối theo cách khác để thanh toán cho phần Nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được phá vỡ bất kỳ cơ chế nào có trong Nội dung nhằm ngăn chặn việc sao chép hoặc phân phối Nội dung trái phép. Để biết thêm thông tin về yêu cầu thương mại và quan hệ đối tác với TradingView, vui lòng xem trang Liên hệ .
  Để tuân thủ các quy định về trao đổi và ngăn chặn truy cập trái phép, tài khoản của bạn chỉ có thể được sử dụng trên một thiết bị tại một thời điểm.

  Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo đoạn trên, bạn đồng ý không bán bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TradingView và/hoặc các nhà cung cấp dữ liệu. Ngoài ra, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TradingView và các nhà cung cấp dữ liệu có liên quan, bạn không được sao chụp bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có thể được cung cấp, dưới dạng bản mềm hoặc định dạng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, việc biên dịch, dịch ngược, thay đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh.
 4. Đóng góp
  TradingView cấp cho tất cả người dùng của tradingview.com và tất cả các phiên bản có sẵn khác của trang web để sử dụng tính năng chụp ảnh nhanh các biểu đồ TradingView trong phân tích, thông cáo báo chí, sách, bài viết, bài viết trên blog và các ấn phẩm khác, cũng như sử dụng TradingView trong các buổi đào tạo, trong các chương trình phát video, bao gồm phần tổng quan, tin tức, phân tích và sử dụng hoặc quảng cáo các biểu đồ TradingView hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ trang web TradingView với điều kiện là phải hiển thị rõ các thuộc tính của TradingView khi sử dụng các sản phẩm đó.
  Thuộc tính sẽ bao gồm bất kỳ đề cập nào và tham chiếu đến TradingView, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được mô tả trong tài liệu này.
  Sử dụng biểu đồ TradingView trong video hoặc các chương trình khuyến mãi khác, mà không hiển thị thuộc tính của TradingView phải bao gồm mô tả về sản phẩm được sử dụng trong đó. Ví dụ: "Nền tảng Biểu đồ được sử dụng cho phân tích này được cung cấp bởi TradingView", hoặc đơn giản là "Biểu đồ theo TradingView", kích thước phông chữ không được nhỏ hơn 10 PT = 13PX = 3,4MM.
  Bạn có thể sử dụng nút Ảnh chụp nhanh ở thanh công cụ dưới cùng của biểu đồ để ngay lập tức tạo một tệp hình ảnh của biểu đồ hiện tại của bạn. TradingView sẽ tự động chụp nhanh tất cả các thuộc tính bắt buộc và cung cấp liên kết để bạn có thể xem biểu đồ, tải xuống hoặc chia sẻ nó. Nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ sản phẩm TradingView nào bên ngoài trang web TradingView mà không có sự cho phép của TradingView. Người dùng không tuân theo nguyên tắc phân bổ tại đây có thể bị cấm vĩnh viễn và các hành động pháp lý khác có thể được thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cảnh báo đình chỉ và chấm dứt, lệnh của tòa, lệnh cấm, tiền phạt, giảm nhẹ tiền bồi thường thiệt hại và vân vân.
 5. Các trang web và nhà quảng cáo bên thứ ba
  TradingView có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Một số trang web này có thể chứa tài liệu có thể bị phản đối, bất hợp pháp hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng TradingView sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc các hoạt động khác xảy ra trên bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua các liên kết trên TradingView. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để thuận tiện hơn, và không xác nhận các nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web đó. Bất kỳ giao dịch nào của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên TradingView là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với một nhà quảng cáo.
  Nghiêm cấm việc lôi kéo gạ gẫm trái phép trên TradingView, và điều này có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, các lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với tài khoản bị phát hiện vi phạm, và bất kỳ hành động pháp lý thích hợp và có sẵn nào về tài chính và các thiệt hại khác.
 6. Thông báo miễn trừ trách nhiệm về nội dung
  TradingView không thể và không tuyên bố hay đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào có sẵn thông qua Dịch vụ hoặc trên TradingView là chính xác, đáng tin cậy, cập nhật, đầy đủ hoặc phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ hoặc trên TradingView có thể được TradingView thu thập riêng biệt từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên nghiệp như sàn giao dịch, nhà cung cấp tin tức, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các nhà cung cấp nội dung khác (ví dụ như Cboe BZX và có thể các sở giao dịch chứng khoán đã được thành lập khác như Sở giao dịch Chứng khoán New York, NASDAQ, New York Mercantile Exchange và Dow Jones), nơi được cho là nguồn thông tin đáng tin cậy (gọi chung là "Nhà cung cấp Dữ liệu"). Tuy nhiên, do các yếu tố khác nhau - bao gồm khả năng các sai sót vốn có do con người và máy móc - tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, các kết quả thu được từ việc sử dụng, và việc sắp xếp đúng các trình tự thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ và Trang web thì TradingView sẽ không và không thể đảm bảo.
 7. Thông báo miễn trừ trách nhiệm về quyết định đầu tư và giao dịch
  Các quyết định mua, bán, nắm giữ hoặc giao dịch chứng khoán, hàng hóa và các khoản đầu tư khác có liên quan đến rủi ro và được thực hiện tốt nhất trên cơ sở lời khuyên của các chuyên gia tài chính có trình độ. Bất kỳ giao dịch chứng khoán nào hoặc các khoản đầu tư khác đều có nguy cơ bị tổn thất đáng kể. Việc thực hành "Giao dịch trong ngày" liên quan đến những rủi ro đặc biệt cao và có thể khiến bạn phải mất một khoản tiền đáng kể. Trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch giao dịch nào, bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính có trình độ. Hãy cân nhắc cẩn thận xem liệu giao dịch đó có phù hợp với bạn không khi xét đến tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro tài chính của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bạn hoặc bất kỳ ai khác xảy ra do bất kỳ hoạt động giao dịch hay đầu tư nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác tham gia dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn nhận được thông qua TradingView hoặc Dịch vụ của chúng tôi.
 8. Thông báo miễn trừ trách nhiệm về kết quả thực hiện giả định
  Kết quả thực hiện giả định có nhiều hạn chế vốn có, một số được đề cập dưới đây. Không có tuyên bố nào được đưa ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thiệt hại tương tự như những gì được thể hiện. Trên thực tế, có những điểm khác biệt rõ rệt giữa kết quả giả định và kết quả thực tế sau đó được thực hiện bởi bất kỳ kế hoạch giao dịch cụ thể nào.
  Một trong những hạn chế của các kết quả thực hiện giả định là chúng thường được đưa ra với lợi ích của việc nhận thức muộn nào. Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính và không có hồ sơ giao dịch giả định nào có thể hoàn toàn giải thích được tác động của rủi ro tài chính đối với giao dịch thực tế. Chẳng hạn như khả năng chịu được thua lỗ hoặc tuân thủ kế hoạch giao dịch đặc biệt mặc dù các tổn thất giao dịch là những điểm quan trọng, điều này cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc để thực hiện bất kỳ kế hoạch giao dịch cụ thể mà không thể được tính toán đầy đủ trong khi đưa ra các kết quả thực hiện giả định và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
 9. Từ bỏ quyền lợi của Chương trình Giáo dục
  Tất cả thông tin và nội dung trên www.tradingview.com/edu/ chỉ nên xem là phục vụ mục đích đào tạo.
  Không có nội dung nào được xuất bản trên www.tradingview.com/edu/ tạo thành đề xuất rằng bất kỳ cổ phiếu, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào cũng phù hợp để đầu tư cho bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Không ai trong số các nhà cung cấp thông tin hoặc các đại lý của họ tư vấn cho bạn về bản chất, tiềm năng, giá trị hoặc tính phù hợp của bất kỳ cổ phiếu, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch, chiến lược đầu tư cụ thể hoặc các vấn đề khác.
 10. Người dùng đã đăng ký
  Một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như lưu biểu đồ, xuất bản biểu đồ hoặc khả năng bình luận về các biểu đồ đã xuất bản, chỉ dành cho người dùng đã đăng ký trên trang web TradingView và yêu cầu bạn phải đăng nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng. Nếu bạn đăng ký với tư cách là người dùng ("Người đăng ký") bất kỳ tính năng nào của TradingView, trong quá trình đăng ký bạn có thể được chuyển đến nhấp vào nút "Đăng Ký Ngay", "Gửi Đi" hoặc nút tương tự; việc bạn nhấp vào nút đó sẽ xác nhận thêm rằng bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này.
  Để xem xét việc bạn sử dụng trang web TradingView, bạn tuyên bố rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để tạo một hợp đồng ràng buộc và là người được phép nhận các Dịch vụ của TradingView theo luật của Hoa Kỳ hoặc các thẩm quyền pháp lý hiện hành khác. Bạn cũng đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của mẫu đăng ký của TradingView ("Dữ liệu Đăng Ký") và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký để đảm bảo tính đúng đắn, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, hoặc TradingView có những lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc chưa đầy đủ, TradingView có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ sử dụng (hoặc bất kỳ phần Dịch vụ nào) của TradingView ở hiện tại hoặc tương lai.
 11. Trạng thái người đăng ký không chuyên nghiệp
  Là nhà cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực chính thức từ các sàn giao dịch (ví dụ: Nasdaq) cho người dùng cuối, chúng tôi phải xác định trạng thái Không chuyên nghiệp của bất kỳ người đăng ký nào. Bằng cách đặt mua theo dõi dữ liệu thị trường trên TradingView (ngoại trừ các chỉ báo sau: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) bạn xác nhận những điều sau:
  1. Bạn sử dụng dữ liệu thị trường chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, không sử dụng cho doanh nghiệp hoặc bất kỳ thực thể nào khác.
  2. Bạn chưa đăng ký hoặc có đủ điều kiện với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
  3. Bạn chưa đăng ký hoặc đủ điều kiện với bất kỳ cơ quan chứng khoán, bất kỳ cơ quan giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào ở bất kỳ quốc gia nào.
  4. Bạn không thực hiện bất kỳ chức năng nào tương tự với những chức năng mà yêu cầu cá nhân phải đăng ký hoặc hội đủ điều kiện với SEC, CFTC, bất kỳ cơ quan chứng khoán nào, bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào, hoặc bất kỳ thị trường hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai, hoặc hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào.
  5. Bạn không tham gia với tư cách là cố vấn đầu tư (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong Mục 202 (a) (11) của Đạo luật Cố vấn Đầu tư’s năm 1940) hoặc người quản lý tài sản và bạn không tham gia tư vấn đầu tư cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào .
  6. Bạn không đăng ký dịch vụ với tư cách là người ủy thác, nhân viên, đối tác, hoặc đại lý của bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc thay mặt cho bất kỳ cá nhân nào khác.
  7. Bạn sử dụng nguồn vốn của riêng bạn, không được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân hoặc thực thể khác trong việc tiến hành giao dịch của bạn.
  8. Bạn không tiến hành giao dịch vì lợi ích của một doanh nghiệp, công ty hợp danh, hoặc một thực thể khác.
  9. Bạn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào để chia sẻ lợi nhuận của các hoạt động giao dịch của bạn hoặc nhận bồi thường cho các hoạt động giao dịch của bạn.
  10. Bạn không nhận được không gian văn phòng, thiết bị hoặc các lợi ích khác để đổi lấy việc kinh doanh hoặc làm việc với vai trò là một nhà tư vấn tài chính cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc đơn vị kinh doanh nào.
 12. Truy cập và bảo mật
  Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo mật và sử dụng bất kỳ tên người dùng và địa chỉ email nào mà bạn có thể đăng ký để truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động xảy khi sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho TradingView về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, và (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất khỏi tài khoản vào cuối mỗi phiên. TradingView không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ.
 13. Thanh toán và hủy dịch vụ
  1. Bằng cách yêu cầu bất kỳ đăng ký nào trên www.tradingview.com (bao gồm thời gian dùng thử miễn phí), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và bạn ủy quyền cho TradingView tự động thu phí từ thẻ ngân hàng hoặc tài khoản PayPal của bạn theo thời hạn thanh toán bạn đã chọn.
  2. Mỗi người dùng có thể dùng thử gói trả phí của chúng tôi miễn phí trong 30 ngày. Nếu bạn không hủy bỏ bản dùng thử trước khi kết thúc, bạn sẽ tự động tiếp tục gói trả phí hàng tháng sau khi dùng thử. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán tự động sau thời gian dùng thử, ngay cả khi đăng ký bị hủy vào cùng ngày khi thanh toán đã qua. Hủy thời gian dùng thử sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vào tất cả các công cụ và tính năng phải trả tiền.
  3. Dịch vụ được thanh toán theo định kỳ hàng tháng, hàng năm hoặc 2 năm. Sẽ không được hoàn lại tiền hoặc trả lại trong trường hợp chỉ sử dụng một phần dịch vụ, hoặc hoàn lại tiền cho các tháng không sử dụng với tài khoản người dùng mở.
  4. Tất cả thanh toán đều theo định kỳ, có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được hóa đơn cho đến khi bạn hủy đăng ký. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc hủy đăng ký TradingView một cách hợp lý. Yêu cầu bằng Email hoặc ticket yêu cầu hỗ trợ hủy đăng ký sẽ không được coi là đã huỷ dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách truy cập phần thanh toán của trang Thiết lập Hồ sơ của bạn.
  5. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời gian thanh toán hiện tại, đăng ký của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày đáo hạn tiếp theo. Sau ngày đáo hạn, nếu không nhận được thanh toán, đăng ký của bạn sẽ bị ngừng.
  6. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán ban đầu. Nếu bạn đặt Dịch vụ lần đầu, hãy đảm bảo rằng việc đặt dịch vụ đó là chính xác trước khi thực hiện thanh toán.
  7. Chúng tôi không hoàn tiền cho các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng. Nếu bạn đã được lập hoá đơn cho việc gia hạn Dịch vụ tự động hàng tháng, bạn có thể hủy đăng ký để tránh phải thanh toán cho các tháng tiếp theo.
  8. Chúng tôi không hoàn phí cho các sản phẩm của Chương trình Đào tạo. Nếu bạn mua sản phẩm, bạn tự chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng quyết định đó là đúng trước khi thanh toán.
  9. Chúng tôi cung cấp tiền hoàn lại trong vòng 14 ngày cho các khoản thanh toán được rút tự động khi gói 1 năm hoặc 2 năm được gia hạn. Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong phần Thanh toán trong Hồ sơ người dùng của bạn. Nếu bạn không yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày gia hạn, TradingView cho rằng bạn mong muốn được gia hạn Dịch vụ và không thể hoàn lại tiền. Không hoàn lại tiền cho các khoản thanh toán đã nhận được một phần hoàn lại. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, hãy liên hệ với nhóm Khách hàng thành công thông qua Hồ sơ người dùng của bạn bằng cách mở một thẻ.
  10. Người kiểm duyệt của chúng tôi là đại diện chính thức của TradingView, có quyền cảnh báo hoặc cấm người dùng (kể cả những người có trả phí) khi họ không tuân thủ Quy định chung. Chúng tôi không hoàn tiền trong trường hợp bạn bị cấm xuất bản nội dung và tương tác với người khác vì bạn dùng gói dịch vụ trả phí và tất cả dữ liệu và / hoặc tính năng của nó vẫn hoạt động bình thường trong khi có lệnh cấm.
 14. Phản hồi về TradingView
  Bằng cách gửi ý tưởng, đề nghị, tài liệu và/hoặc đề xuất đến TradingView thông qua trang web liên hệ hoặc phản hồi, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) TradingView không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với các Đóng góp; (c) TradingView sẽ có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc không tiết lộ) những Đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào trên toàn thế giới; (d) TradingView có thể có những nội dung tương tự như những đóng góp đã được xem xét hoặc đang phát triển; (e) Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của TradingView mà TradingView không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn; và (f) bạn không được hưởng bất kỳ khoản thù lao hoặc bồi hoàn nào từ TradingView trong bất kỳ trường hợp nào.
 15. Bồi thường
  Bạn đồng ý bồi thường và tránh cho TradingView và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép không bị tổn hại từ bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, đăng, truyền, chỉnh sửa hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ của TradingView, việc bạn sử dụng Dịch vụ của TradingView, kết nối với Dịch vụ của TradingView, vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên khác.
 16. Chấm dứt
  Thông tin cá nhân có thể bị xóa khỏi TradingView theo yêu cầu của khách hàng. Thông tin dữ liệu cá nhân là thông tin được ghi lại về một cá nhân có thể nhận dạng trong đó có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của họ. Tuy nhiên, những ý tưởng đã được đăng có liên quan vẫn lưu lại trên trang web. Chúng tôi tin rằng một khi một ý tưởng hoặc một biểu đồ đã được xuất bản, nó sẽ trở thành một phần của kiến ​​thức kinh doanh của cộng đồng và nên duy trì theo cách đó. Chính sách này tránh việc người dùng chỉ giữ những ý tưởng tốt nhất của họ trước công chúng, để mọi người thành thật với chính họ và tạo niềm tin cho người khác về danh tiếng của cộng đồng.
  Bạn đồng ý rằng TradingView có thể, mà không cần thông báo trước, chấm ngay lập tức chấm dứt, hạn chế quyền truy cập hoặc tạm ngưng tài khoản TradingView của bạn, bất kỳ địa chỉ email nào có liên quan, và quyền truy cập vào Dịch vụ của TradingView. Nguyên nhân của việc chấm dứt, giới hạn quyền truy cập hoặc tạm ngừng sẽ bao gồm, nhưng không hạn chế, (a) những vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác, (b) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác, (c) ngừng hoặc thay đổi cơ bản Dịch vụ của TradingView (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ), (d) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn, (e) không hoạt động trong thời gian dài, (f) và/hoặc cam kết của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt, hạn chế truy cập và tạm đình chỉ có nguyên nhân sẽ được thực hiện theo quyết dịnh riêng của TradingView và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào, hoặc truy cập vào các Dịch vụ của TradingView.
 17. Email
  Bằng cách tạo tài khoản với TradingView, bạn đồng ý rằng TradingView có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị, các thông báo liên quan đến dịch vụ, tin nhắn quan trọng, ưu đãi đặc biệt, v.v. Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong các email.
 18. Quy tắc chung
  Bằng cách tạo và sử dụng tài khoản trên trang TradingView, bạn xác nhận bạn đã đọc và đồng ý tuân theo Quy tắc chungcủa chúng tôi.
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất