Điều khoản sử dụng, Chính sách và Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Hành động khẳng định của bạn về việc sử dụng TradingView có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý, không sử dụng TradingView.

 1. Thay đổi đối với các điều khoản sử dụng
  Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng TradingView sau khi chúng tôi đăng các thay đổi cho các Điều khoản Sử dụng này, bạn đang biểu thị sự chấp nhận các điều khoản mới.
 2. Thay đổi đối với TradingView
  Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên TradingView bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 3. Sở hữu thông tin; Giấy phép sử dụng TradingView; phân phối lại dữ liệu
  Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và với TradingView, và tất cả các thông tin được cung cấp thông qua TradingView hoặc các Dịch vụ, trong tất cả các ngôn ngữ, các định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản độc quyền của TradingView, các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của nó.
  Tất cả các quyền, tiêu đề và quan tâm đến và đối với bất kỳ dữ liệu và/hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) và tất cả các dữ liệu/thông tin được cung cấp bởi Interactive Data (IDCO) thông qua TradingView hoặc các Dịch vụ của nó, bằng mọi ngôn ngữ, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản của Interactive Data (IDCO), các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của nó (nếu có).
  Bạn không được sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Nội dung, đóng khung bất kỳ phần nào của TradingView hoặc Nội dung, cấp phép phụ, chuyển nhượng, bán, cho mượn, hoặc phân phối theo cách khác để thanh toán Nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được làm hỏng bất kỳ cơ chế nào có trong Nội dung để ngăn chặn việc sao chép hoặc phân phối Nội dung trái phép. Để biết thêm thông tin về yêu cầu thương mại và quan hệ đối tác với TradingView, vui lòng xem trang Liên hệ .
  Để tuân thủ các quy định về trao đổi và ngăn chặn truy cập trái phép, tài khoản của bạn chỉ được sử dụng trên một thiết bị một lần.

  Trừ khi được cho phép rõ ràng theo đoạn trên, bạn đồng ý không bán bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức hoặc vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TradingView và/hoặc các nhà cung cấp dữ liệu. Ngoài ra, bạn sẽ không, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản trước của TradingView và các nhà cung cấp dữ liệu có liên quan, sao chụp bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có thể được cung cấp, bản mềm hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, biên dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh.
 4. Ghi nhận tác giả
  Trao đổi thông tin cho tất cả người dùng tradingview.com và tất cả các phiên bản có sẵn khác của trang web để sử dụng ảnh chụp nhanh của các bảng xếp hạng TradingView trong phân tích, thông cáo báo chí, sách, bài báo, bài viết trên blog và các ấn phẩm khác, cũng như sử dụng TradingView trong các buổi đào tạo, trong suốt quá trình phát sóng video, bao gồm xem qua, tin tức, phân tích và sử dụng hoặc quảng cáo các biểu đồ TradingView hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ trang web TradingView với điều kiện phải luôn luôn nhìn thấy được rõ ràng về thương hiệu của TradingView khi sử dụng các sản phẩm đó.
  Ghi nhận sẽ bao gồm bất kỳ đề cập nào và tham chiếu đến TradingView, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được mô tả trong tài liệu này.
  Sử dụng các biểu đồ TradingView trong video hoặc các chương trình khuyến mãi khác, mà không hiển thị TradingView phải bao gồm mô tả về sản phẩm được sử dụng trong đó. Ví dụ: "Biểu đồ nền được sử dụng cho phân tích này được cung cấp bởi TradingView", hoặc đơn giản là "Biểu đồ theo TradingView", kích thước phông chữ không được thấp hơn 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Bạn có thể sử dụng nút Ảnh chụp ở thanh công cụ phía dưới của biểu đồ để ngay lập tức tạo một tệp hình ảnh của biểu đồ hiện tại của bạn. TradingView sẽ tự động chụp nhanh tất cả các thuộc tính cần thiết và cung cấp liên kết nơi bạn có thể xem biểu đồ, tải xuống hoặc chia sẻ nó. Việc sử dụng bất kỳ sản phẩm TradingView nào bên ngoài trang web TradingView mà không có sự cho phép của TradingView là không được phép. Người dùng không tuân theo nguyên tắc phân bổ tại đây có thể bị cấm vĩnh viễn và các hành động pháp lý khác có thể được thực hiện để đảm bảo tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cảnh báo, lệnh cấm, tiền phạt, bồi thường thiệt hại và vân vân.
 5. Các trang web và nhà quảng cáo bên thứ ba
  TradingView có thể bao gồm liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Một số trang web này có thể chứa tài liệu có thể bị phản đối, bất hợp pháp hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng TradingView sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động giao dịch hoặc các hoạt động khác xảy ra trên bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua các liên kết trên TradingView. Chúng tôi cung cấp các liên kết này như là một sự thuận tiện, và không xác nhận nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web đó. Bất kỳ giao dịch nào mà bạn có với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên TradingView là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với một nhà quảng cáo.
  Không được phép trưng dụng TradingView, và có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, các lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với tài khoản bị phát hiện vi phạm và bất kỳ hành động pháp lý thích hợp và có sẵn nào về tài chính và các thiệt hại khác.
  TradingView có thể chia sẻ với DailyFX/FXCM thông tin cá nhân của những người dùng đăng ký dịch vụ DailyFX. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật DailyFX/FXCM để xem DailyFX/FXCM có thể sử dụng thông tin cá nhân như thế nào.
 6. Khước từ về nội dung
  TradingView không thể và không đại diện hay đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào có sẵn thông qua Dịch vụ hoặc trên TradingView là chính xác, đáng tin cậy, cập nhật, đầy đủ hoặc phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ hoặc trên TradingView có thể được TradingView thu thập đặc biệt từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên nghiệp như trao đổi, cung cấp tin tức, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các nhà cung cấp nội dung khác (ví dụ như BATS và có thể các trao đổi tài chính được thành lập khác như Sở giao dịch chứng khoán New York, NASDAQ, New York Mercantile Exchange và Dow Jones), những người được cho là nguồn thông tin tin cậy (gọi chung là "Nhà cung cấp dữ liệu"). Tuy nhiên, do các yếu tố khác nhau - bao gồm khả năng lỗi do con người và máy móc vốn có - sự chính xác, đầy đủ, kịp thời, các kết quả thu được từ việc sử dụng, và việc sắp xếp đúng các thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ và Trang web thì TradingView không được và không thể đảm bảo.
 7. Khước từ về quyết định đầu tư và kinh doanh
  Các quyết định mua, bán, nắm giữ hoặc kinh doanh chứng khoán, hàng hóa và các khoản đầu tư khác có liên quan đến rủi ro và được thực hiện tốt nhất dựa trên lời khuyên của các chuyên gia tài chính đủ điều kiện. Bất kỳ giao dịch nào trong chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác đều có nguy cơ mất mát đáng kể. Sự thực hành "Day Trading" liên quan đến những rủi ro đặc biệt cao và có thể khiến bạn phải mất một khoản tiền đáng kể. Trước khi thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch nào, bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính có trình độ. Hãy cân nhắc cẩn thận xem liệu giao dịch đó có phù hợp với bạn không khi xét đến tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro tài chính của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bạn hoặc bất kỳ ai khác xảy ra do bất kỳ hoạt động kinh doanh hay đầu tư nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác tham gia dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn nhận được thông qua TradingView hoặc Dịch vụ của chúng tôi.
 8. Khước từ về kết quả thực hiện giả thuyết
  Kết quả thực hiện giả thuyết có nhiều hạn chế vốn có, một số được đề cập dưới đây. Không có đại diện nào được đưa ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thiệt hại tương tự như những gì được thể hiện ra. Trên thực tế, có những điểm khác biệt rõ rệt giữa kết quả giả thuyết và kết quả thực tế sau đó được thực hiện bởi bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào.
  Một trong những hạn chế của các kết quả thực hiện giả thuyết là chúng thường được chuẩn bị với lợi ích của nhận thức sau. Ngoài ra, giao dịch giả thuyết không liên quan đến rủi ro tài chính và không có hồ sơ kinh doanh giả định nào có thể hoàn toàn giải thích được tác động của rủi ro tài chính đối với giao dịch thực tế. Chẳng hạn như khả năng chịu được thua lỗ hoặc tuân thủ chương trình giao dịch đặc biệt mặc dù giao dịch thua lỗ là những điểm quan trọng, điều này cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc để thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể mà không thể được tính toán đầy đủ trong việc chuẩn bị kết quả thực hiện giả thuyết và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
 9. Bộ phận Giáo dục Khước từ
  Tất cả thông tin và nội dung trên www.tradingview.com/edu/ chỉ nên xem là đang được đào tạo.
  Không có nội dung nào được xuất bản trên www.tradingview.com/edu/ tạo thành đề xuất rằng bất kỳ khoản bảo đảm, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào cũng phù hợp để đầu tư cho bất kỳ người cụ thể nào. Không ai trong số các nhà cung cấp thông tin hoặc các chi nhánh của họ sẽ tư vấn cho bạn về bản chất, tiềm năng, giá trị hoặc tính phù hợp của chứng khoán cụ thể, danh mục đầu tư chứng khoán, giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc các vấn đề khác.
 10. Người dùng đã đăng ký
  Một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như lưu lại biểu đồ, xuất bản chúng hoặc khả năng nhận xét về biểu đồ được xuất bản, chỉ dành cho người dùng đã đăng ký trên trang web TradingView và yêu cầu bạn phải đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu để sử dụng chúng. Nếu bạn đăng ký như là một người sử dụng (một "Subscriber") của bất kỳ tính năng nào của TradingView, trong quá trình đăng ký bạn có thể được nhắc nhấp vào nút "Đăng Ký Ngay", "Gửi Đi" hoặc nút tương tự; việc bạn nhấp vào nút đó sẽ xác nhận thêm rằng bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này.
  Để xem xét việc bạn sử dụng trang web TradingView, bạn tuyên bố rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để tạo một hợp đồng ràng buộc và là người được phép nhận dịch vụ của TradingView theo luật của Hoa Kỳ hoặc các thẩm quyền hiện hành khác. Bạn cũng đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, mới nhất và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của mẫu đăng ký TradingView ("Dữ liệu Đăng Ký") và (b) duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để đảm bảo tính chính xác, mới nhất và đầy đủ. TradingView có những lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc chưa đầy đủ, TradingView có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ sử dụng của TradingView hiện tại hoặc tương lai (hoặc bất kỳ phần nào của nó).
 11. Trạng thái theo dõi không chuyên nghiệp
  Là nhà cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực chính thức từ các giao dịch (ví dụ: Nasdaq) cho người dùng cuối, chúng tôi phải xác định trạng thái Không chuyên nghiệp của bất kỳ người đăng ký nào. Bằng cách đặt mua theo dõi dữ liệu thị trường trên TradingView (ngoại trừ các chỉ báo sau: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) bạn xác nhận những điều sau:
  1. Bạn sử dụng dữ liệu thị trường chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, không cho doanh nghiệp hoặc bất kỳ thực thể nào khác.
  2. Bạn chưa đăng ký hoặc có đủ điều kiện với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) hoặc Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
  3. Bạn không được đăng ký hoặc có đủ điều kiện với bất kỳ cơ quan chứng khoán, bất kỳ cơ quan giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào ở bất kỳ quốc gia nào.
  4. Bạn không thực hiện bất kỳ chức năng nào tương tự với những yêu cầu cá nhân đăng ký hoặc hội đủ điều kiện với SEC, CFTC, bất kỳ cơ quan chứng khoán nào, bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan điều tiết nào, hoặc bất kỳ thị trường hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai, hoặc hiệp hội hoặc cơ quan quản lý.
  5. Bạn không tham gia với tư cách là cố vấn đầu tư (vì điều này được định nghĩa trong Mục 202 (a) (11) của Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940) hoặc người quản lý tài sản và bạn không tham gia cung cấp tư vấn đầu tư cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào .
  6. Bạn không đăng ký dịch vụ với tư cách là giám đốc, nhân viên, đối tác, hoặc đại lý của bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc thay mặt cho bất kỳ cá nhân nào khác.
  7. Bạn sử dụng nguồn vốn của riêng bạn, không được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân hoặc thực thể khác trong việc tiến hành kinh doanh của bạn.
  8. Bạn không tiến hành kinh doanh vì lợi ích của một công ty, công ty hợp danh, hoặc một thực thể khác.
  9. Bạn chưa tham gia bất kỳ thỏa thuận nào để chia sẻ lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh của bạn hoặc nhận bồi thường cho các hoạt động kinh doanh của bạn.
  10. Bạn không nhận được văn phòng, thiết bị hoặc các lợi ích khác để đổi lấy việc kinh doanh hoặc làm việc của bạn như là một tư vấn tài chính cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc đơn vị kinh doanh.
 12. Truy cập và bảo mật
  Bạn chấp nhận trách nhiệm bảo mật và sử dụng bất kỳ tên người dùng và địa chỉ email nào mà bạn có thể đăng ký để truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động xảy khi sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho TradingView về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác, và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên. TradingView không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ.
 13. Thanh toán và hủy dịch vụ
  1. Bằng cách yêu cầu bất kỳ đăng ký nào trên www.tradingview.com (bao gồm thời gian dùng thử miễn phí), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và bạn ủy quyền cho TradingView tự động tính phí thẻ ngân hàng hoặc tài khoản PayPal của bạn theo thời hạn thanh toán bạn đã chọn.
  2. Mỗi tài khoản có thể thử các kế hoạch thanh toán của chúng tôi với dữ liệu thị trường theo thời gian thực trong 30 ngày đầu miễn phí. Nếu bạn không hủy bỏ đăng ký dùng thử của mình trước khi hết hạn, thì tài khoản của bạn sẽ tự động gia hạn tiếp tục sử dụng một kế hoạch trả phí hàng tháng của chúng tôi. Chúng tôi không hỗ trợ việc hoàn phí cho các thanh toán tự động sau khoảng thời gian dùng thử, ngay cả khi đăng ký đã bị hủy trong cùng ngày với khoản thanh toán đã được thực hiện. Xin lưu ý rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực có sẵn miễn phí trong thời gian dùng thử. Khi giai đoạn dùng thử kết thúc, việc truy cập vào dữ liệu thị trường bị hạn chế và bạn cần phải mua thêm quyền truy cập trả phí cho một số dữ liệu trong thời gian thực. Bạn có thể xem thông tin thị trường nào là miễn phí và thị trường nào cần phải mua riêng trên TradingView GoPro page. Việc hủy bỏ thời gian dùng thử sẽ ngay lập tức làm vô hiệu hoá quyền truy cập vào tất cả các công cụ, tính năng và dữ liệu thị trường phải được trả phí.
  3. Dịch vụ được lập hoá đơn trước trên cơ sở hàng tháng, hàng năm hoặc 2 năm. Sẽ không có hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho các tháng chỉ sử dụng một phần dịch vụ, hoặc hoàn lại tiền cho các tháng không sử dụng với một tài khoản người dùng.
  4. Tất cả thanh toán đều theo định kỳ, có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận hóa đơn cho đến khi bạn hủy đăng ký. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc hủy đăng ký TradingView của mình một cách hợp lý. Yêu cầu email hoặc vé hỗ trợ để yêu cầu hủy đăng ký của bạn thì sẽ không được coi là đã huỷ bỏ. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách truy cập phần thanh toán của trang Profile Settings của bạn.
  5. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời gian thanh toán hiện tại, đăng ký của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày đáo hạn tiếp theo. Sau ngày đáo hạn, nếu không nhận được thanh toán, đăng ký của bạn sẽ bị ngừng.
  6. Chúng tôi không cung cấp hoàn phí cho các thanh toán ban đầu. Nếu bạn đặt hàng Dịch vụ lần đầu tiên, vui lòng đảm bảo rằng đơn hàng đó là đúng trước khi thực hiện thanh toán.
  7. Chúng tôi không cung cấp hoàn phí cho thanh toán định kỳ hàng tháng. Nếu bạn đã được lập hoá đơn cho việc gia hạn tự động hàng tháng của Dịch vụ, bạn có thể hủy đăng ký để tránh thanh toán cho các tháng tiếp theo.
  8. Chúng tôi không cung cấp hoàn phí cho các sản phẩm của Chương trình Giáo dục. Nếu bạn mua sản phẩm, bạn có trách nhiệm duy nhất để đảm bảo rằng quyết định đó là chính xác trước khi thanh toán.
  9. Chúng tôi cung cấp hoàn phí cho các thanh toán định kỳ hàng năm và 2 năm theo yêu cầu. Nếu bạn đã được lập hóa đơn để gia hạn tự động hàng năm và 2 năm cho Dịch vụ, bạn sẽ có 7 ngày theo lịch (sau khi thanh toán đã được thực hiện) để liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi . Nếu bạn không làm điều này, TradingView giả định rằng việc gia hạn Dịch vụ được sự đồng ý của bạn và khoản thanh toán sẽ không được hoàn lại.
 14. Phản hồi về TradingView
  Bằng cách gửi ý tưởng, gợi ý, tài liệu và/hoặc đề xuất tới TradingView thông qua liên hệ hoặc phản hồi trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bảo mật hoặc độc quyền; (b) TradingView không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các Đóng góp; (c) TradingView có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) Đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức nào trên bất kỳ phương tiện nào trên toàn thế giới; (d) TradingView có thể có một cái gì đó tương tự như Đóng góp đã được xem xét hoặc đang trong quá trình phát triển; (e) Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của TradingView mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của TradingView đối với bạn; và (f) bạn không nhận được Bồi thường hoặc tiền hỗ trợ nào từ TradingView trong bất kỳ trường hợp nào.
 15. Bồi thường
  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TradingView và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép không bị tổn hại từ bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc xuất phát từ Nội dung bạn gửi, đăng, truyền, sửa đổi hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ TradingView, việc bạn sử dụng Dịch vụ TradingView, kết nối của bạn với Dịch vụ TradingView, vi phạm Điều khoản sử dụng của bạn hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.
 16. Chấm dứt
  Chúng tôi không chấm dứt tài khoản TradingView và/hoặc bất kỳ ý tưởng được xuất bản liên quan nào theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tin rằng một khi tài khoản đã được tạo ra một cách tự nguyện hoặc một biểu đồ đã được xuất bản, nó trở thành một phần của kiến thức kinh doanh của cộng đồng và nên ở lại theo cách đó. Chính sách này ngăn người dùng chỉ giữ những ý tưởng tốt nhất của họ trước công chúng, do đó giữ mọi người thành thật với chính họ và tạo cho người khác niềm tin vào danh tiếng của cộng đồng.
  Bạn đồng ý rằng TradingView có thể, mà không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt, hạn chế quyền truy cập hoặc tạm ngưng tài khoản TradingView của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào, và quyền truy cập vào Dịch vụ TradingView. Nguyên nhân cho việc chấm dứt, giới hạn quyền truy cập hoặc tạm ngừng sẽ bao gồm, nhưng không hạn chế, (a) vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) ngừng hoặc sửa đổi vật chất đối với Dịch vụ TradingView (hoặc bất kỳ phần nào của nó), (d) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật bất ngờ, (e) các khoảng thời gian không hoạt động kéo dài, (f) và/hoặc cam kết của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt, hạn chế truy cập và tạm đình chỉ vì lý do sẽ được thực hiện theo ý của TradingView và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào, hoặc truy cập vào các dịch vụ TradingView.
 17. Emails
  Bạn đồng ý để TradingView sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông báo liên quan đến dịch vụ, email thông tin quan trọng, ưu đãi đặc biệt ... Bạn có thể hủy đăng ký nhận email bằng cách làm theo liên kết tương ứng trong email.
 18. Gia quy
  Bằng cách tạo và sử dụng tài khoản trên trang TradingView, bạn xác nhận bạn đã đọc và đồng ý tuân theo Gia Quycủa chúng tôi.
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh hồ sơ Tài khoản và Tính phí Tickets Hỗ trợ của tôi Liên hệ hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất