Giao dịch
4.7
27.4k Xếp hạngTuyệt vời
315.8k
Nhà giao dịch
30.8k
Người theo dõi
4.7
27.4k Xếp hạngTuyệt vời
315.8k
Nhà giao dịch
30.8k
Người theo dõi
Giao dịch

Xếp hạng tổng thể của Binance

Bạn đánh giá nhà môi giới này như thế nào?
4.7 trên 5 27.4k Xếp hạng
22384
2524
1070
400
1039

Đánh giá từ các nhà giao dịch thực sự

Tất cả nhận xét
chưa có giao dịch coin theo USD
Hãy giúp đỡ cộng đồng giao dịch bằng việc để lại một nhận xét
Hãy cho mọi người biết kinh nghiệm của mình
1
23
1
23