Được tạo ra để giao dịch

 • OANDA
  OANDA
  Platinum
  Platinum
  Tài sản có thể giao dịch: Ngoại hối
  4.55Tốt
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  50:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Tradovate
  Tradovate
  Gold
  Gold
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.54Tốt
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • FOREX.com
  FOREX.com
  Platinum
  Platinum
  Tài sản có thể giao dịch: Ngoại hối
  4.45Tuyệt vời
  $100
  Mức tiền gửi tối thiểu
  50:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Interactive Brokers
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
  4.43Tuyệt vời
  Low Trading Costs
  Khuyến mãi
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • AMP Global
  AMP Global
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.36Tuyệt vời
  $100
  Mức tiền gửi tối thiểu
  400:1
  Đòn bẩy tối đa
  $0.42
  Phí
 • Bitstamp
  Bitstamp
  Gold
  Gold
  Tài sản có thể giao dịch: Tiền điện tử
  4.26Tuyệt vời
  $50
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Optimus Futures
  Optimus Futures
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.23Tuyệt vời
  $100
  Mức tiền gửi tối thiểu
  400:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Alpaca
  Alpaca
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu, Tiền điện tử
  4.23Tuyệt vời
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  4:1
  Đòn bẩy tối đa
  $0
  Phí
 • Ironbeam
  Ironbeam
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  4.19Tuyệt vời
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  20:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Tradier Brokerage
  Tradier Brokerage
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu
  4.14Tuyệt vời
  Trade commission-free!
  Khuyến mãi
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
  4:1
  Đòn bẩy tối đa
 • Gemini
  Gemini
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Tiền điện tử
  4.00Tuyệt vời
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • Dorman Trading
  Dorman Trading
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  3.96Rất tốt
 • Ally Invest
  Ally Invest
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Cổ phiếu
  3.90Rất tốt
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu
 • StoneX
  StoneX
  Silver
  Silver
  Tài sản có thể giao dịch: Hợp đồng Tương lai
  3.89Rất tốt
  $0
  Mức tiền gửi tối thiểu