BINANCE:1000SHIBUSDTPERP   1000SHIB / TetherUS PERPETUAL FUTURES
60 lượt xem
1
vùng số tròn 0.1$ là cản khá cứng cho kèo tăng SHB , SHB cũng đi xa ngoài band và volume tăng giá đang dần suy giảm. xung lực yếu, dự giá sẽ quay test vùng fibonaci 0.5 tương đương đoạn 0.05xxxx$