HOSE:ACL   CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
ACL trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối tốt sau khi vượt khỏi vùng đỉnh tháng 1 năm nay, đồng thời thoát khỏi xu hướng giảm trong suốt năm 2021. Tạo kỳ vọng lớn tăng điểm trong thời gian tới.

Dự kiến vùng target ngắn hạn của ACL sẽ quanh khu vực 18.2.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.