dinhchien

AUDCAD - Day trade theo kênh Keltner 23-10-2020

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Risk: 1%.
- Xu hướng giảm khi giá đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) Keltner Channel:
- Xu hướng giảm khi giá đóng cửa cắm xuống dưới đường kênh dưới (Lower) Keltner Channel..
- Công thức tính Stoploss and Take profit