votiensanh

AudCad Sell theo mô hình dao găm

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Cặp AudCad đi vào mô hình .

Chia vốn làm 3 lệnh , sell với điểm vào , dừng lỗ và chốt lời như hình .

( kế hoạch được lập lúc 22h nên không viết chi tiết )

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.