URIFX

@AUDHKD #Wave3/5 => Bán khi giá hồi về

Giá xuống
OANDA:AUDHKD   AUD/HKD
========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell pullback, múc 50% hay 61.8% Fibo
tw = Wave 3/5
sl = 6.03,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.