Nthieu

Long AUDJPY

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Long AUDJPY . SL và TP như chart.
AUDJPY đã phá vỡ trendline H1, đáy sau cao hơn đáy trước.