thanga2a2a2

AUDJPY D1

Giá xuống
thanga2a2a2 Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá break mạnh qua đường EMA21 với KL các phiên tăng vọt.
Mô hình đuôi chuột túi thuận xu hướng
Giao dịch đang hoạt động:
Không cần đợi quá lâu để nhìn thấy kết quả. Dời SL về mức an toàn, giữ nguyên vị thể đến TP hoặc trailing stop để tối ưu lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.