OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUD/NZD đã tiếp cận vùng hỗ trợ trên khung dayly. Xuất hiện 1 setup đảo chiều với tỉ lệ RR ổn. Vào lệnh và chờ đợi kết quả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.