tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với AUDNZD

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình đảo chiều hai đỉnh.
Đợi giá phá vỡ Key level tại 1.058000 và xuất hiện tín hiệu retest thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.04800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.