Antony_sg

ĐỒNG AUSSIE ĐÃ KẾT THÚC CHU KỲ GIẢM GIÁ?

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đồng Aussie sau quá trình giảm giá liệu rằng đã bắt đầu chu kỳ mới?
Không dễ dàng gì để đồng Aussie quay đầu đi lên ngay do Mỹ đang gây sức ép tới Five Eyes nhằm loại bỏ các sản phẩm của Huawei trong cuộc đua 5G, Úc lại là 1 thành viên trong khi Úc phụ thuộc kinh tế Trung Quốc quá nhiều (thị trường xuất khẩu chính của ÚC). Sẽ có giằng co mạnh tại khu vực 0.7 - 0.75, tuy nhiên khi xét về mặt kỹ thuật đồ thị, sóng Elliott đã cho dấu hiệu thấy chu kỳ 5 đã kết thúc và mô hình Head - Shouders đã hình thành và giá phá vỡ Neck line tại 0.715, xu hướng ngắn hạn đang uptrend
Khuyến nghị nên mua , target ngắn hạn tại khu vực giá 0.74 - 0.75
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.