HMCUONG

Xu hướng BCHBTC ngày 16/05

COINBASE:BCHBTC   BCH/BTC
Xu hướng tăng, chờ pullback về 5066.