NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 11/02

COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo buy BCH vẫn còn giữ, lợi nhuận mở 2R

Kèo này ta có lợi thế khi mua được ngay lúc cú breakout diễn ra, chứ không thì anh em giờ này đu đỉnh hết rồi. Giá đang đi ngang có vẻ như trong 1 mô hình tích luỹ không rõ ràng, tuy nhiên khả năng giảm xuống từ đây khá thấp. Mình kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang tiếp trong thời gian ngắn tới, rồi sẽ phóng lên 1 cú.

Giữ lệnh và chờ thị trường trả lời
Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.