NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 13/02

Giá lên
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo buy đầu tiên đạt 3R lợi nhuận, kèo nhồi đạt hơn 1R, tổng cộng 4R lợi nhuận

Tiếp tục kỳ vọng giá tăng để ăn được lợi nhuận tiếp thôi anh em, chưa có dấu hiệu đảo chiều hay suy yếu. Để khoá lợi nhuận thì ta tiến hành dời SL lên vị trí hoà vốn của lệnh nhồi, như vậy kèo nhồi trở thành risk free, kèo đầu thì khoá 2R lợi nhuận

Các anh em có thắc mắc về bất kỳ đồng coin nào thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ gửi chart nhận định đến anh em trong thời gian sớm nhất. Xin Cảm Ơn!

Tổng kết lợi nhuận 26R

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.