NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 24/03

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp H4

Kèo buy BCH trúng đáy, lợi nhuận mở đạt 1R

Kèo này hên hên cũng được 1R. Thực ra pin bar khá đẹp, không vào cũng uổng. Giữ lệnh và nhồi thêm vị thế khi giá phá đỉnh trước

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.