NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 20/02

Giá xuống
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Kèo sell BCH trúng đỉnh, lợi nhuận mở hơn 2R tại fibo 3

Bước đầu như vậy là tốt, giá sẽ còn giảm sâu hơn do mục tiêu của mô hình cờ giảm, nên anh em cứ thoải mái mà gồng lệnh. Sau 1 cây nến giảm lớn thì khả năng hồi phục gần như rất thấp.

Dời Sl về hoà vốn và tìm cơ hội nhồi lệnh nếu có

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.