NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 19/02

Giá xuống
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo sell BCH hôm qua chưa vào được, giá vừa mới chạm vùng sell tiềm năng

Có vẻ như giá rướn lên tới đây là hết cỡ rồi, anh em canh sell xuống thôi. Giá đang chạm ngay kháng cự vừa bị thủng trước đó, như vậy đây là cú retest (chạm lại) trước khi tiếp diễn xu hướng giảm, cho ta cơ hội bán khống đẹp tuyệt.

Bán khi giá phá vỡ đáy của nến doji gần nhất, hoặc khi giá phá vỡ cạnh dưới của lá cờ giảm, dừng lỗ cách 5$ so với đỉnh cao nhất, kỳ vọng lợi nhuận ít nhất 3R

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.