NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - Ngày 06/05: Bitcoin Cash

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp H4
Kèo buy BCH hôm qua chưa vào được

Để ý giá phản ứng cực kỳ chính xác với Fibo 61.8% dưới cùng, theo lý thuyết thì anh em có thể buy ngay cây pin bar này rồi, nhưng đã lỡ kèo nên đành chịu.

Mua khi giá chạm hợp lưu và hình thành setup tăng giá

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.