NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 05/03

Giá lên
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo buy BCH vẫn còn giữ và đang âm

Giá chưa có phá vỡ hoặc biến chuyển mạnh nào, mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng vẫn chưa được hình thành 1 cách rõ ràng. Kèo này có lẽ mình đã vào hơi vội vì thấy biến chuyển tốt từ phía BTC, tuy nhiên kèo vẫn chưa chạm dừng lỗ thì ta cứ giữ tiếp thôi

Giữ lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.