NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 13/04

Giá xuống
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
Sell khi giá phá xuống mô hình vai đầu vai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.