NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 03/02

Giá lên
NhatHoai Cập nhật   
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo buy BCH chưa vào được, chúng ta cũng đã chờ khá lâu rồi

Giá đang ép lên vùng kháng cự ngang trùng với đỉnh cũ, tức mức giá sẽ xác nhận xu hướng tăng có được tiếp diễn hay không. Việc giá dồn cục lên kháng cự là 1 dấu hiệu cực kỳ khả quan, cho thấy giá không bị bán xuống nhiều, và bò rất hăng hái mua vào tại các mức giá cao. Mình kỳ vọng vào 1 sự phá vỡ làm thủng kháng cự, khi đó chúng ta có thể tiến hành mua vào.

Đây là 1 dạng của mô hình tam giác tăng, mô hình không đẹp lắm nên mình không vẽ, anh em tự hình dung là được rồi.

Kèo là buy khi kháng cự phá vỡ
Bình luận:
Lệnh khớp, lợi nhuận mở đạt 2R

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.