dcironcop

BNBUSDT: Nothing to fear

Giá lên
dcironcop Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Vẫn giữ nguyên quan điểm việc BNB đi Ascending Triangle cho một đà tăng lên vùng giá 34$. Điểm mua vào là vùng 28,7-28,9$. Dừng lỗ hoàn toàn nếu giá rơi dưới 28$.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.