kudangsung1201

Đồ thị BNTBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:BNTBTC   Bancor / Bitcoin
Đồ thị BNTBTC khung D vẫn đang trong downtrend, xu hướng giảm còn tiếp diễn.
Đây không phải là mẫu hình đồ thị đẹp trong đầu tư exchange
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.