kudangsung1201

Đồ thị BNTBTC ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:BNTBTC   Bancor / Bitcoin
Đồ thị BNTBTC khung D vẫn đang trong downtrend, xu hướng giảm còn tiếp diễn.
Đây không phải là mẫu hình đồ thị đẹp trong đầu tư exchange
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.