Trading-Uni

Bitcoin ngày 22/7

Giá lên
Hi cả nhà. Chúng ta có thể thấy rất rõ BTCUSDT vẫn trong xu hướng đi xuống trong 3 tháng vừa qua. Hôm qua đã có 1 cuộc bước phá giúp BTCUSDT đã tăng 3000$ trong 1 ngày. So với mức giá giảm từ áp lực tin tức xấu phía chính quyền Trung Quốc thì vẫn chưa thể khảng định được xu hướng có đảo chiều hay chưa vào thời gian này. Nhưng mình đã rất nhiều tin tức thì khoảng 75 % tổng lượng BTC vẫn ở các ví của các cá nhân và quỹ đầu tư. Điều này có thể cho thấy các nhà đầu tư lớn họ vẫn tin tưởng bitcoin sẽ có tăng giá trong thời gian sắp tới. Họ người hãy cân nhắc về khoản đầu tư của mình .
Theo mình tạm thời BTC vẫn có vùng hỗ trợ ở 29k. Còn ae nghĩ sao vui lòng để lại ý kiến của mình phía dưới bình luận nhé. Thanks u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.