KenhTrading

Bitcoin đi về đâu trong đêm nay?

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau một 1 ngày đi ngang thì BTC đang tiến tới vùng cuối của tam giác tăng, xu hướng volume cũng chuẩn bị có đột phá mới.
Cụ thể: Volume bán đang giảm dần, tỷ lệ break out là cột volume buy rất lớn. Khi đó giá sẽ phá vỡ tam giác và đi lên trong tối nay.

Kế hoạch số 1: BTC phá trend trên đi lên một cột, chúng ta chờ backtest để mua tiếp lên
Kế hoạch số 2: BTC không lên theo kỳ vọng mà giảm thì chúng ta cũng chờ backtest lại vùng hỗ trợ gần nhất để vào theo lệnh short.

Về định lượng xác suất giá tăng/giảm:
Xác suất tăng ở khu vực này khoảng 70%, giảm qua khu vực tam giác và xuống tiếp là 30%.
Để hạn chế rủi ro, bạn có thể chờ đường giá đi qua khu vực cuối tam xác này và vào lệnh.

Về dài hạn
BTC sẽ còn đi ngang trong một thời gian dài trước khi có những con sóng lớn hồi trở lại. Mọi người có thể nhận biết tín hiệu thông qua khung lớn như H4, D1. Holder nên chờ vài tuần để chờ tín hiệu

---------------------------------------------------------------
Cập nhật Bitcoin mới nhất: t.me/ktsignal
Group: t.me/kenhtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.