qude17

BTC Update 15/6 by qude

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC đã phá vỡ trendline ngày. hiện tại chờ đóng nến 2 nến tiếp theo. nếu 2 nến dưới trend line thì market dump
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.