MrTigergold

Phân tích BTC/USDT 12/3/2018

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo Toàn Tiger, D1 đang cho xu hướng giảm giá, H1 đang tạo thành mô hình vai đầu vai ( SHS ) để cho giá giảm xuống, target, đường đi của giá dự kiến theo chart.
Dự kiến 4 ngày - 6 ngày (trong tuần này 12 - 18/3) khả năng sẽ chạm vùng đáy cũ là 6k - 6k8