MrHuy

BTCUSD đang đứng trước cửa ngõ phải quyết định hướng đi:

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang nằm trong mô hình tam giá tổng thể: 1 là thăng thiên nó break out lên: hoặc xuống địa ngục nếu break out thành công xuống dưới: Nào chúng ta hay chờ xem kịch bản nào giữa của ngõ này