levanlinhepi

04/03 - Vùng điều chỉnh có thể sâu hơn chúng ta tưởng

Giá xuống
levanlinhepi Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi hình thành vùng giằng co thì đường ema 25 đã không giữ được giá.
Đã có những nổ lực đẩy giá nhất định ở vùng ema 25 tuy nhiên không đáng kể, kết quả hình thành chỉ là những thanh giá tăng yếu ớt.
Đáng chú ý nhất là fakey hình thành sau nến d, tuy nhiên nến động lượng giảm giá e sẽ gây một sự thất vọng ảnh hưởng không nhỏ tới đám đông những nhà giao dịch thuộc phe bò.
Một vùng tích lũy nhỏ phía dưới đường ema 25 có thể là nguyên nhân kích hoạt một đợt giảm giá sâu hơn những gì phe bò đang mong đợi.
Phe gấu có lẽ đang nhắm đến vùng trần giá của mái vòm a-b-c ở 38k5.
Việc mua ngay lúc này là một hành động nguy hiểm, chúng ta cần thận trọng. Nhưng để bán tiếp thì chúng ta cũng cần thêm lý do.
Bình luận:
Giá khi chạm lại vùng trần giá thì bắt đầu chững lại, tạo những thanh nến pinbar cực nhỏ. Đây là áp lực chốt lời và áp lực bắt đáy của cả hai phe. Điều này có thể đẩy giá tiếp cận trở lại đường ema 25 tuy nhiên việc vào lệnh mua lúc này là không khuyến khích.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.