HarryDamThanhHiepNWG

bitcoin đã phục hổi rất tốt từ ngày 4.8 đến 8.8

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Sàn giao dịch Binance không tiết lộ lý do chính xác tại sao họ có kế hoạch rút hỗ trợ cho các cặp giao dịch này; tuy nhiên, công ty môi giới khuyên người dùng nên đóng các vị trí của họ trước 9:00 sáng UTC ngày 17 tháng 8. Theo Binance, việc thanh toán tự động sẽ được thực hiện vào ngày đáo hạn và các cặp được chọn sẽ bị hủy niêm yết sau đó.Lý do hủy niêm yết có thể xảy ra
Vài tuần vừa qua có rất nhiều điều không chắc chắn liên quan đến bộ đôi Cardano và Polygon, đây chỉ là hai trong số các loại tiền kỹ thuật số hiện đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ký hợp đồng đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.