MINHTUONG17

Dự đoán giá BTC 24/4/2018.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Đúng như dự đoán trước của mình đó là BTC chỉ đi ngang hoặc giảm nhẹ rồi hồi mạnh.
BTC thậm chỉ chỉ đi ngang và đến sáng nay có một cây nến bứt tốc ra khỏi vùng giá 8k8 - 9k1.
Từ những động thái của BTC khoảng hơn 1 tuần nay mình rất lạc quan rằng đã vào uptrend.
Dự đoán giá sẽ tăng mạnh trong những ngày tới, có điều chỉnh ở vùng 10k và thẳng tiến đến 11k.
Ghi chú: về thời gian dự đoán mình chưa tự tin lắm, sóng 4 sóng 5 phải chờ hoàn thành sóng 3 mới có thể vẽ tiếp một cách chính xác hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.