Kgold_vn

BTCUSD, Không Nên Vào Lệnh Lúc Này

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại giá đang giao động và bị nén lại dần tại vùng giá 6500. Lúc này không nên chọn DUMP hay PUMP, chờ một tín hiệu rõ ràng hơn. Dự đón giá của BTC là sẽ DUMP về một khoảng nào đó, để giết Margin và Stoploss của nhà đầu tư, sau đó, giá sẽ PUMP trở lại ngay sau đó.
Bình luận: Tiếp tục chờ cho đến khi nào giá sideway