Kgold_io

BTCUSD, Không Nên Vào Lệnh Lúc Này

Kgold_io Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại giá đang giao động và bị nén lại dần tại vùng giá 6500. Lúc này không nên chọn DUMP hay PUMP, chờ một tín hiệu rõ ràng hơn. Dự đón giá của BTC là sẽ DUMP về một khoảng nào đó, để giết Margin và Stoploss của nhà đầu tư, sau đó, giá sẽ PUMP trở lại ngay sau đó.
Bình luận:
Tiếp tục chờ cho đến khi nào giá sideway

Website : kgold.io
Telegram : t.me/kgoldchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.