ELNOS

Bức tranh lớn toàn cảnh về BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Lịch sử liệu có lặp lại ?!
Phân tích dựa trên lịch sử ( base on historical data)

Ngó chart tuần trên 1 bức tranh toàn cảnh lớn về BTC, cá nhân mình thấy gì ...
Từ đáy của những đợt tăng trưởng lớn trên chart BTC ở những năm 2011, 2015, 2019 mình thấy có 2 trend tăng hỗ trợ.
Trend đầu tiên màu xanh lá với độ dốc ổn định, và trend tăng trưởng mạnh màu tím với độ dốc vô cùng lớn.

Khi từ đáy những năm trên, bắt đầu tăng nhẹ, là quá trình gom hàng tích lũy, sau đó sẽ đến quá trình đẩy giá làm độ dốc của trend thay đổi tăng cao.
Sau khi đẩy giá xong thì sẽ là quá trình chốt lời, phân phối, thủng trend tím và rơi tự do khỏi khu vực trend xanh lá đỡ ( nơi nhiều cá con tập trung "mua đáy" ) tạo thành panic sell, lúc này là lúc có nhiều BTC đc xả nhất để Whale gom vào thuận lợi và lặp lại 1 chu kỳ mới.

Hiện tại chúng ta thấy BTC đã rơi khỏi trend tím, và đang trong kênh giá giảm hướng tiệm cận về trend xanh lá.
Vùng quan trọng sẽ là middle bands của Bollinger Bands khung tháng (vùng 7k2 - 7k) và vùng 6k. Đây là khu vực có thể thu gom để ăn những cú sóng hồi đủ ngon miệng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.