ThanhThaoMC

13/06 BTC vẫn nằm trong kênh giá giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD thực sự đang giảm giá trên biểu đồ hàng tuần
Theo mặt kỹ thuật BTC sẽ giảm xuống vùng 5k.
Mục tiêu 7k trên biểu đồ hàng ngày vẫn có hiệu lực