Trader-Viet

Phân tích Crypto chiều 23/07 - Vượt lên chính mình

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Thiệt tình sáng nay là một buổi sáng lẫn lộn cảm xúc cho các crypto trader. Cú dump mở hàng ngày mới và tuần mới tưởng chừng như tiếng pháo lệnh của phe gấu crypto xông vào mặt trận, cào cấu tan nát đàn bò, nhưng ai dè nó lại động vào hang bò thì phải, vì sau cú dump đó, các chiến sỹ bò từ đâu xông ra, hốt gọn bầy gấu. Trong khi gấu bò đập nhau, các ruồi muỗi crypto trader trên TraderViet đang rình trong bụi rậm, dưới vũng sình, trên cây cao, sau hòn đá...với gươm giáo súng ống hoặc gạch đá thủ sẵn, đợi một bên tan xác thì vào hùa cùng bên kia. Có vẻ như chiến trận đã có bên thắng thế rồi, anh em nai nịt sẵn sàng đi nhé.

Cú dump đầu ngày có volume khá lớn, vượt lên hẳn volume mấy ngày qua. Tuy nhiên, cú dump đó đã kéo theo 3 nến tăng lại tiếp theo. Nến tăng mạnh nhất lần đầu tiên đóng cửa trên vùng x và volume là mạnh hơn hẳn nến dump đầu ngày, cho thấy các du kích bò đã vượt được đỉnh dump đầu ngày. Dù chưa phá lên được đỉnh có cái bẫy bò - bull trap - trước đó, nhưng đây là một cú đẩy rất đáng chú ý. Hiện tại, chúng ta sẽ đi theo đội bò cho chiều nay.

Vùng mua gồm (1) quanh 7520 - 7570 và (2) quanh 7320 - 7370. Không nên mua ở vùng trên vì có thể lại dính bẫy bò bull trap lần nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.