FCF1518-CLUB

SỰ KIỆN DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI

FCF1518-CLUB Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSDLONGS   BTCUSD Longs
* THÂN GỬI ACE: Sự kiện diễn ra ngày hôm qua có lẽ là sự kiện duy nhất trong cuộc đời của chúng ta kể từ năm 1978. Chưa có chu kỳ kinh tế nào mà tất cả các tài sản, chứng khoán và trái phiếu đều giảm mạnh. Vậy điều gì đang diễn ra đối với BTC khi mà Số lượng hợp đồng LONG và số lượng hợp đồng SHORT đều giảm mạnh. Đó là do thị trường KHÔNG CÓ CUNG CẦU. Vì vậy việc của chúng ta phải làm bây giờ là: "KHÔNG LÀM GÌ HẾT"
* Hãy giành thời gian xem xét các yếu tố VĨ MÔ để có chiến lược cụ thể cho mình.
Trân trọng !!!
Bình luận:
Năm 1987 chứ không phải 1978 nhé.