Luxubu_Best

Điều gì đang xảy cho BTC vào ngày hôm qua

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
1/. US đã cấm wechat vào ngày 20/9/2020
2/. Cổ phiếu của trung quốc đang giảm
3/. Trong những ngày qua, thị trường BTCUSDT liên quan đến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
4/. thị trường tiền điện tử rất nguy hiểm, DeFi cũng gần hết TREND, nhiều người mất tiền và ít người kiếm được nhiều tiền và thoát ra chốt lãi
Đây là những tin túc do 1 bên tài chính cung cấp cho mình anh em tham khảo và có cách nhìn về thị trượng chính xác hơn
Thanks mọi người đã đọc bài viết

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.