A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Bắt Đáy 60k

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
46 lượt xem
Kéo xuống 60k mua lên
phe bò rất hung hăng đợi bắt đáy,xem hôm qua cho chúng ta biết