vytran111199

Bitcoin sẽ tiến lên 80,000$

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang ở trong giai đoạn điều tích lũy. Có thể thấy mỗi lần mà BTC tích lũy đều hình thành mẫu hình kênh giá giảm, hoặc có thể gọi là cái nêm giảm. Nếu xét theo chỉ báo Fibonacci, sóng điều chỉnh lần này đã đưa giá BTC quay về mố Fibo 0,768. Và giá đã trụ được trên vùng này. Và khả năng cao mốc 0,768 chính là đáy của đợt điều chỉnh lần này.
Đây là một đợt điều chỉnh không quá mạnh, thậm chí đã có nhiều altcoin đi ngược sóng trong lúc BTC điều chỉnh. Với tín hiệu tích cực từ BTC , chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trong thời gian tới cả BTC và altcoin đều cùng tăng trưởng mạnh mẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.