A_Luan26

Bitcoin hôm nay : gom hàng

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
114 lượt xem
Đang tích lũy động lượng chuẩn bị cho cú vứt phá đi lên.
Lên xuống trong vùng 64k _ 65k thôi.
anh em chưa nên mua khi chưa có tín hiệu vứt phá đi lên và đóng nến trên EMA21.
Chúc thành công