phamhaonam224

Sell về vùng 22xxx

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mình đang sell giá 23800,btc đỉnh thấp dần,đã phá qua cản h4,mục tiêu về quanh 22xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.