Blogdautu

Phân Tích BTC Ngày 14/04/2020 – Quan Sát

Blogdautu Cập nhật   
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
BTC sau khi tạo kênh giá có biên độ hẹp thì có nhiều lần rút râu, không thực sự hấp dẫn cho các lệnh giao dịch. Khả năng cao, ngày hôm nay BTC vẫn sẽ duy trì cách di chuyển này, nhưng với biên độ lớn hơn 1 chút.

Mình đưa ra các phương án giao dịch như sau (ở khung thời gian lớn, mình vẫn chủ yếu là chờ để vào các lệnh short). Các kịch bản chính mình đưa ra đều ủng hộ cho lệnh short ngắn hạn.

Lý Do và Lưu Ý:
1. Khung 4H xu hướng tăng đã vỡ.
2. Khung 1D dấu hiệu đảo chiều ngày càng rõ nét.
3. Nến 1W vừa rồi đóng lại là 1 nến sao đổi ngôi (cần 1 nến 1W nữa để xác nhận vị trí).
4. Cẩn trọng kịch bản phá vỡ giả 1D.

Kịch bản 1: Giá từ từ đi lên tới vùng giá 9,660$ - 7,020$ - Tìm kiếm lệnh SHORT

1. Mình sẽ không long ở lưng chừng kênh giá vì không có điểm Stoploss nào hợp lý.
2. Chờ đợi giá chạm tới vùng kháng cự hội tụ, sẽ vào lệnh 2 lệnh SHORT tại 6,970$ và 6,730$.
3. Cắt lỗ: 7,060$
4. Khu vực chốt lời: 6,600$ đáy râu nến tạo ngày hôm qua.
5. Lưu ý: kịch bản này sẽ đi khá chậm, có thể tới chiều ngày mai.

Kịch bản 2: Giá lùi xuống vùng hỗ trợ 6,760 – 6,720$ rồi bật lên.

Lệnh giao dịch 1: Long tại vùng hỗ trợ.
1. Mình cân nhắc long tại 6,750 – 6,720$
2. Cắt lỗ: 6,690$
3. Chốt lời: vùng kháng cự hội tụ: 6,900$

Lệnh giao dịch 2: Short như kịch bản 1 tại vùng kháng cự hội tụ.
Giao dịch đang hoạt động:
Ở các khung 5p và 15p, thị trường đang có đà momentum nhé. Các bạn chịu khó quan sát nhé.
Bình luận:
Giá đã chạm vào vùng hỗ trợ mạnh của phương án 2 và bật lên. Hi vọng kịch bản 2 sẽ đúng.
Bình luận:
Mình Có Lưu Ý Thêm:

Tuy Kịch Bản 2 đang dần hình thành, nhưng các bạn kẻ thêm đường hỗ trợ chéo bên dưới kênh giá (đã hình thành) cho BTC. Bất kỳ khi nào BTC phá vỡ đường hỗ trợ chéo này với khối lượng tăng đột biến, chúng ta có thể tìm kiếm lệnh short.
Giao dịch đang hoạt động:
Kịch bản 2 đang chạy rất ổn. Các bạn dời điểm SL lên để gồng lời nhé. Tránh việc giá rút râu và từ lời thành lỗ.
Giao dịch đang hoạt động:
Kịch bản 2 đang đi được chừng 70-75% rồi, Nhìn khá hợp lý đúng không các bạn.

Giao dịch đang hoạt động:
Kịch bản 2 gần như đã hoàn tất. Mình đã chốt lời gần hết lệnh.

Lúc này mình đang quan sát đợi BTC vượt râu nến ngày hôm qua và tiếp cận vùng kháng cự hội tụ để thực hiện lệnh short - lệnh 2 của kịch bản 2.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá bắt đầu chạm vào khu vực kháng cự mạnh, và mình nghĩ nó sẽ tiến chầm chậm tới vùng kháng cự hội tụ. Tại đây sẽ có sự đấu tranh quyết liệt của 2 phe bò và gấu (nếu bò còn đủ sức).
Giao dịch đang hoạt động:
Sau khi kết thúc lệnh LONG từ vùng hỗ trợ (lệnh 1 của kịch bản 2). Chúng ta tiếp tục có lệnh thứ 2 của kịch bản 2 là lệnh SHORT tại vùng kháng cự mạnh-hội tụ.

Mình đã vào lệnh Short tại 6,970$ như kịch bản (lệnh thứ 1 - đã khớp) và mình cũng đã chốt ở giá hiện tại là 6,916$, do mình không để lệnh qua đêm.

Giá vẫn có khả năng chầm chậm tiến tới vùng kháng cự hội tụ. Các bạn giữ lệnh chú ý đặt stoploss chặt nhé.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá vẫn có khả năng chầm chậm tiến lên tới vùng kháng cự hội tụ rồi mới rớt.

Biên độ tăng và khối lượng giao dịch nhỏ giọt cho thấy phe Bò đang dần kiệt sức. Điều này càng củng cố cho phương án giao dịch ban đầu là chính xác.

Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mình tóm tắt lại kết quả của kịch bản giao dịch ngày hôm qua:

- Lệnh LONG:
+ ENTRY: vừa đẹp khi giá lọt vào vùng hỗ trợ mạnh (lệnh LONG 1 đã khớp tại 6,750$, lệnh LONG 2 tại 6,720$ không khớp vì giá chỉ rút về 6,741$).
+ TP đạt 100% tại 6,900$.

- Lệnh SHORT:
+ Entry cũng đẹp nhưng chưa hoàn hảo (chỉ đạt entry 1 lệnh tại 6,970$, lệnh 2 short tại kháng cự hội tụ thì giá chưa tới).
+ TP: chưa tới vùng mong muốn, giá về tới 6,810$ vào lúc 7:00 sáng. Nếu bạn nào giữ lệnh thì giá đó cũng là 1 điểm TP1 khá đẹp.

Lát mình sẽ xem biểu đồ chart và lên phương án giao dịch cho ngày hôm nay. Có thể hôm nay cũng chưa có nhiều sóng đâu các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.